Tècnic/a del servei d’intervenció i mediació davant situacions de pèrdua d’habitatge i ocupacions

ASSOCIACIÓ PER LA RECERCA I L'ACCIÓ SOCIAL (VINCLE)

Enviar CV a mmileo@vincle.org

Fins el 17/07/2023


SALARI: Més de 24.000€ bruts anuals (rang salarial de 24.000€ a 28.000€)

Tasques i funcions:

 • Entrevistes, visites i acompanyaments a les Unitats de Convivència afectades des de la proximitat i la professionalitat.
 • Avaluar les possibles situacions de vulnerabilitat social i/o de risc d’exclusió residencial de les persones usuàries del servei.
 • Generar i tramitar els informes i documentació que s’escaigui per a garantir l’acompanyament de qualitat i la intervenció social necessària a les Unitats de Convivència. Activar els recursos i serveis pertinents davant les situacions que es generin.
 • Actuació d’urgència en casos d’execució de llançaments, valoració in situ de la situació de la Unitat de Convivència i derivació al recurs habitacional d’urgència que pertoqui en coordinació amb altres serveis i equips.
 • Acompanyament, si s’escau, a la UC al recurs que sigui necessari.
 • Coordinar-se seguint els protocols i normatives establertes amb la resta de persones professionals que intervenen en el procés.
 • Mantenir i tenir actualitzats els expedients, dades i indicadors dels casos.

Requeriments i Competències:

 • Titulació Treball Social / Educador/a Social
 • Imprescindible formació de postgrau i/o màster, especialment en mediació i/o habitatge
 • Experiència acreditable mínima de dos anys en serveis socials i/o habitatge
 • Nivell C Català. Es valorarà certificació B2 en altres llengües
 • Bona capacitat de redacció i síntesi.
 • Habilitats comunicatives, escolta activa i assertivitat. Habilitats de mediació i capacitat d’arribar a pactes. Flexibilitat i adaptació al canvi.
 • Tolerància a la pressió.
 • Experiència en treballar en situacions d’emergència i de resposta immediata.
 • Capacitat de resposta en situacions sobrevingudes.
 • Capacitat de treball en equip i dintre d’una xarxa multidisciplinar en un servei d’alta complexitat. Carnet de conduir tipus B.
 • Es valorarà coneixement i domini d’urdú, d’àrab i/o tagalo.

Característiques

 • Jornada: 38,5 hores setmanals
 • Horari: Matins / Tardes
 • Ubicació: ciutat de Barcelona
 • Tipus de contracte: Indefinit

Incorporació: 4 de setembre de 2023.

Skip to content