Tècnic/a del Servei d’Intervenció i mediació davant situacions de pèrdua d’habitatge i ocupacions

ASSOCIACIÓ PER LA RECERCA I L'ACCIÓ SOCIAL

Enviar CV a mmileo@vincle.org

Fins el 25/06/2024


SALARI: Més de 24.000€ bruts anuals (rang salarial de 24.000€ a 28.000€)

Tipus de contracte: substitució per baixa laboral. Possibilitat a futur de contracte indefinit.

Tasques i funcions:

Tècnic/a del Servei d’Intervenció, gestió i mediació davant situacions de pèrdua d’habitatge i ocupacions.

 • Entrevistes, visites i acompanyaments a les Unitats de Convivència afectades des de la  proximitat i la professionalitat. Vinculació de les Unitats de Convivència afectada a la xarxa de serveis i recursos públics.
 • Avaluar les possibles situacions de vulnerabilitat social i/o econòmica de les persones afectades per una possible pèrdua de l’habitatge.
 • Generar i tramitar els informes i documentació que s’escaigui per a garantir l’acompanyament de qualitat i la intervenció social necessària a les Unitats de Convivència. Activar els recursos i serveis pertinents davant les situacions que es generin.
 • Activació d’urgència en casos de llançaments executats per tal de trobar un allotjament temporal d’urgència a les Unitats de Convivència afectades.
 • Coordinar-se seguint els protocols i normatives establertes amb la resta de persones professionals que intervenen en el procés.
 • Mantenir i tenir actualitzats els expedients, dades i indicadors dels casos.

Requeriments i Competències:

 • Titulació: Treball Social / Educació Social.
 • Imprescindible: formació de postgrau i/o màster, especialment en mediació i/o habitatge. Experiència acreditable mínima de dos anys en serveis socials i/o habitatge.
 • Nivell C Català.
 • Es valorarà certificació B2 en altres llengües.
 • Bona Capacitat de redacció i síntesi.
 • Habilitats comunicatives, escolta activa i assertivitat.
 • Habilitats de mediació i capacitat d’arribar a pactes.
 • Flexibilitat i adaptació al canvi.
 • Tolerància a la pressió.
 • Capacitat de treball en equip i dintre d’una xarxa multidisciplinar en un servei d’alta complexitat. Carnet de conduir tipus B.
 • Es valorarà coneixement i domini d’urdú, d’àrab i/o tagalo

Característiques:

 • Jornada: 38,5 hores setmanals.
 • Horari: Matins / Tardes.
 • Ubicació: ciutat de Barcelona.
Ves al contingut