Tècnic/a del Servei d’Intervenció i mediació davant situacions de pèrdua d’habitatge i ocupacions

ASSOCIACIÓ PER LA RECERCA I L'ACCIÓ SOCIAL

Enviar CV a mmileo@vincle.org

Fins el 10/01/2024


SALARI: Més de 24.000€ bruts anuals (rang salarial de 24.000€ a 28.000€)

Tasques i funcions:

 • Tècnic/a del Servei d’Intervenció, gestió i mediació davant situacions de pèrdua d’habitatge i ocupacions.
 • Entrevistes, visites i acompanyaments a les Unitats de Convivència afectades des de la proximitat i la professionalitat.
 • Avaluar les possibles situacions de vulnerabilitat social i/o de risc d’exclusió residencial de les persones usuàries del servei.
 • Generar i tramitar els informes i documentació que s’escaigui per a garantir l’acompanyament de qualitat i la intervenció social necessària a les Unitats de Convivència. Activar els recursos i serveis pertinents davant les situacions que es generin.
 • Proposar i participar de les mediacions entre les diferents parts que intervenen en els processos gestionats des del servei per trobar l’alternativa més satisfactòria.
 • Coordinar-se seguint els protocols i normatives establertes amb la resta de persones professionals que intervenen en el procés.
 • Mantenir i tenir actualitzats els expedients, dades i indicadors dels casos.

Requeriments i Competències:

 • Titulació: Treball Social / Educador/a Social.
 • Imprescindible: formació de postgrau i/o màster, especialment en mediació i/o habitatge. Experiència acreditable mínima de dos anys en serveis socials i/o habitatge.
 • Nivell C Català.
 • Es valorarà certificació B2 en altres llengües. Bona capacitat de redacció i síntesi.
 • Habilitats comunicatives, escolta activa i assertivitat. Habilitats de mediació i capacitat d’arribar a pactes. Flexibilitat i adaptació al canvi.
 • Tolerància a la pressió.
 • Capacitat de treball en equip i dintre d’una xarxa multidisciplinar en un servei d’alta complexitat. Carnet de conduir tipus B.
 • Es valorarà coneixement i domini d’urdú, d’àrab i/o tagalo.

Característiques:

 • Jornada: 38,5 hores setmanals.
 • Horari: Matins / Tardes.
 • Ubicació: ciutat de Barcelona.
 • Tipus de contracte: substitució de baixa de maternitat. Previsió duració 8/ 9 mesos.
Ves al contingut