Tècnic/a del servei de primera acollida – Rubí i Ripollet (Borsa de treball per substitucions)

VINCLE, Associació per la recerca i l'Acció Social

Respondre el formulari

Fins el 14/06/2024


SALARI: Segons Conveni d’Acció Social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc. Categoria Tècnic Superior.

Tasques i funcions

 • Realitzar la recepció, informació i acompanyament dels nouvinguts que ho sol·licitin.
 • Realitzar l’inici i obertura del seu expedient. En aquesta sessió individualitzada s’ha d’informar a la persona respecte la finalitat del servei, el procés i l’itinerari a seguir per assolir la certificat i la seva utilitat.
 • Dissenyar, coordinar i conduir els mòduls C.
 • Realitzar la gestió administrativa dels expedient de les persones ateses.
 • Informar i donar acompanyament a la població nouvinguda dels serveis públics del municipi, i fer l’acompanyament quan s’escaigui.
 • Coordinació amb l’àrea responsable del servei a l’ajuntament i amb la responsable d’àmbit de l’entitat
 • Coordinació i treball en xarxa amb els agents socials del territori.

Requeriments i Competències

 • Titulació universitària de grau o diplomatura d’educació social (IMPRESCINDIBLE)
 • Experiència en matèria d’acollida de persones immigrades (IMPRESCINDIBLE)
 • Es valoraran estudis postuniversitaris en matèria d’immigració, gestió de la diversitat, interculturalitat.

Característiques

 • Jornada: Entre 35 i 28 hores setmanals.
 • Horari aproximat: Matins de 9h a 15h i algunes tardes (dimarts i/o dimecres) de 16h a 19h.
 • Ubicació: Municipis del Vallès Occidental (Rubí i Ripollet)
 • Valorable tenir discapacitat 33%.
 • Incorporació: Immediata en el moment en el qual passeu el procés de selecció, per ser una borsa de treball per substitucions.
Skip to content