Tècnic/a del servei de primera acollida

VINCLE- Associació per la Recerca i l’Acció Social

Fins el 17/07/2023


SALARI: Segons el conveni d’acció social (14 pagues)

A VINCLE – Associació per la Recerca i l’Acció Social estem cercant un/a TÈCNIC/A DEL SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA DE CERDANYOLA

Tasques i funcions

• Realitzar la recepció, informació i acompanyament dels nouvinguts que ho sol·licitin.
• Realitzar l’inici i obertura del seu expedient. En aquesta sessió individualitzada s’ha d’informar a la persona respecte la finalitat del servei, el procés i l’itinerari a seguir
per assolir la certificat i la seva utilitat.
• Realitzar la gestió administrativa dels expedient de les persones ateses.
• Informar i donar acompanyament a la població nouvinguda dels serveis públics del municipi, i fer l’acompanyament que se li demandi quan s’escaigui, a aquests serveis.
• Coordinació amb l’àrea responsable del servei a l’ajuntament.
• Coordinació amb la responsable del servei a l’entitat.
• Planificació i execució dels mòduls C i de competències digitals bàsiques.

Requeriments i Competències

• Titulació universitària de grau o llicenciatura de ciències socials (IMPRESCINDIBLE)
• Es valoraran estudis post universitaris en matèria d’immigració, gestió de la diversitat, interculturalitat.
• Experiència en matèria d’acollida de persones immigrades (IMPRESCINDIBLE)
• Llengua catalana i castellana equivalents al nivell C1 (IMPRESCINDIBLE)
• Es valorarà el coneixement d’altres llengües, sempre que siguin acreditades amb el nivell mínim B2.

Característiques

Jornada: 32,5 hores setmanals.
Horari: Dilluns i dimecres de 9h a 14h i de 14:30h a 18:00, dimarts i dijous de 8:30h a 14:30h i divendres de 9h a 13h.
Ubicació: Cerdanyola.

Dades de l’entitat

  • Adreça: Marina, 164 pral. 1a. 08013
  • Municipi: Barcelona
  • Telèfon: 932687939
  • Pàgina web: www.vincle.org
  • Persona referent o de contacte: Cristina Valenzuela Vargas

Enviar CV’s a candidatures@vincle.org fins el 17 de juliol posant a l’Assumpte: “Procés de Selecció-23-2023”

 

Skip to content