Tècnic/a del servei d’acollida i ciutadania de l’Ajuntament de Llagostera

VINCLE- Associació per la Recerca i l’Acció Social

Respondre el formulari

Fins el 29/12/2023


SALARI: Tècnic Superior. Segons el conveni d’acció social (14 pagues)

Tasques i funcions

 • Donar a conèixer el servei de primera acollida i establir col·laboracions amb els serveis municipals.
 • Elaborar material complementari com guies d’acollida, tríptics i cartells.
 • Donar atenció directa a les persones nouvingudes, facilitant-los informació sobre els recursos municipals.
 • Dissenyar itineraris individuals personalitzats per obtenir el Certificat d’Acollida basats en les necessitats de cada persona.
 • Realitzar valoracions de competències segons la Llei d’Acollida (Mòduls A, B i C).
 • Dissenyar i executar actuacions formatives com sessions d’acollida i coneixement de la societat catalana per a les persones nouvingudes.
 • Fomentar la participació difonent els mòduls formatius existents al territori.
 • Realitzar el procediment de les sol·licituds de l’arrelament, integració i de reagrupament i poder iniciar, si escau, un procés d’acollida.

Requeriments i Competències

 • Titulació universitària en ciències socials (Treball social, educació social, pedagogia,Integració social, sociologia o antropologia)(IMPRESCINDIBLE)
 • Llengua catalana equivalent al nivell C1 (IMPRESCINDIBLE)
 • Tenir coneixements sobre les polítiques locals d’integració, d’acollida i/o diversitat cultural.

Característiques

 • Jornada: 10 hores setmanals.
 • Horari: Dimecres de 9 a 14 hores i Divendres de 9 a 14 hores.
 • Ubicació: Llagostera.
 • Inici: 22 de desembre.
 • Persona referent o de contacte: Cristina Valenzuela Vargas.
Skip to content