Tècnic/a del programa de joves

Fundació Bayt al-Thaqafa

Fins el 23/05/2024


SALARI: De 24.000€ a 25.000€ bruts anuals.

Descripció del lloc de treball

La Fundació Bayt al-Thaqafa precisa de professionals que vulguin recolzar la missió de l’entitat: acollir, dignificar i defensar els drets de tota persona que arriba al nostre territori cercant noves oportunitats.

El/La professional contractat/da s’integrarà a l’equip de joves. Les tasques a realitzar estaran enfocades al desenvolupament dels diferents projectes adreçats a joves migrats sense referents adults a territori i en situació vulnerable, realitzant un acolliment integral amb coordinació amb els diferents recursos, tant  interns com externs, per a disminuir en la mesura del possible les situacions de vulnerabilitat. També haurà d’elaborar la documentació necessària per al seguiment i justificació dels diferents projectes.

Treballar a la Fundació Bayt al-Thaqafa és una gran oportunitat per a conviure, aprendre i compartir amb la comunitat àrab-musulmana. Conèixer de primera mà la seva història, les seves creences, i la seva cultura és un gran valor afegits que permetrà sens dubte enriquir-se personalment.

La Fundació Bayt al-Thaqafa està compromesa amb la diversitat i la igualtat d’oportunitats. Per garantir una millor representativitat dins de l’entitat, es valoraran positivament les candidatures de perfils infrarepresentats.

Principals Responsabilitats i Funcions

 • Realitzar diagnòstic de necessitats i elaborar plans de treball de les persones joves participants.
 • Fer seguiments individuals.
 • Dinamitzar activitats grupals.
 • Promoure activitats comunitàries.
 • Realitzar els acompanyaments que es considerin necessaris.
 • Elaborar i implementar instruments per a la recollida d’informació.
 • Coordinar-se amb altres recursos socials i amb la coordinació social de l’entitat.
 • Elaborar els informes de seguiment i avaluació.
 • Avaluar mitjançant indicadors i informes l’impacte del projecte.

Aptituds, coneixements i competències requerides

 • Titulació universitària de l’àmbit social (Educació social o similar).
 • Experiència de treball en projectes en el sector de la migració i amb joves migrats sense referents adults al territori.
 • Coneixements i/o experiència en treball comunitari i amb entitats del territori relacionades amb el perfil de joves migrats.
 • Coneixements i/o experiència per fer treball d’autonomia amb joves migrats.
 • Coneixements i/o experiència en treballar amb persones joves amb addiccions o situacions de sensellarisme.
 • Valorable coneixement d’idiomes àrab, francès o anglès
 • Identificació i afinitat amb els valors de la Fundació Bayt al-Thaqafa.
 • Nivell avançat d’Ofimàtica.
 • Actituds i habilitats socials i de comunicació.
 • Organització i planificació.
 • Treball en equip.
 • Orientació a la qualitat.

Condicions laborals

 • Contractació: Indefinit.
 • Dedicació: Jornada 38,5h/setmana.
 • Distribució horària: Horari de matins i tardes.
 • Incorporació: Juny 2024.

Dades de contacte

 

 

Skip to content