Tècnic/a de suport a l’àrea de comunicació i premsa

Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

Fins el 22/05/2024


SALARI: 29.502,95 € bruts anuals.

OFERTA LABORAL: Tècnic/a de suport a l’àrea de comunicació i premsa

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya necessita contractar una persona per donar suport tècnic a l’àrea de comunicació i premsa de la Taula i, en especial, per executar l’estratègia digital de la institució i del projecte m4Social.

Funcions:

 • Elaborar, planificar i desplegar l’estratègia digital de la Taula d’acord amb els objectius de la institució, sota la supervisió de la persona responsable de l’àrea de comunicació.
 • Gestionar els diferents perfils a les xarxes socials de la institució: redacció i programació de continguts, seguiment d’actes en directe a les xarxes socials, gestió i anàlisi de comentaris, interacció amb les entitats de la Taula i altres agents i escolta activa de l’actualitat social i política (perfils de la Taula3sector, PINCat i m4Social a Twitter, Linkedin, Instagram i Facebook).
 • En col·laboració amb la resta d’àrees i equip de l’entitat, dissenyar i impulsar campanyes digitals destinades a reivindicar el paper del tercer sector social, fer visibles demandes de les nostres entitats federades i la defensa dels drets socials de la ciutadania així com a la creació d’aliances i a l’enfortiment del sector: creació d’eslògans, elaboració de copys i disseny i edició d’imatges, vídeos, mems o gifs, entre altres.
 • Elaborar informes mensuals de seguiment de mètriques web, xarxes socials i d’accions digitals específiques per analitzar els resultats i extreure’n bones pràctiques, així com per avaluar l’impacte de cara a reportar a les memòries de justificació de subvencions, memòries d’activitat per la Junta Directiva, etc.
 • Suport en la comunicació interna de la Taula amb les seves entitats federades: redacció i muntatge de butlletins, mailings per a la difusió de recursos, eines i formacions; així com d’actes i jornades pròpies.
 • Suport en la creació i gestió dels continguts del web de la Taula (redactar articles, notícies i entrevistes, actualitzar l’agenda i altres tipus de contingut, etc.).
 • Suport en la redacció i muntatge de la circular interna i externa de la Taula i del butlletí internacional.
 • Suport en la redacció d’articles d’opinió i preparació de materials i missatges per a l’atenció a mitjans de comunicació de membres de la Junta Directiva i l’equip tècnic.
 • En col·laboració amb la responsable de comunicació, donar resposta a altres necessitats comunicatives de les diferents àrees de l’organització.
 • Participació en campanyes i projectes d’incidència en què està implicada la Taula.
 • Suport puntual a l’equip en la producció d’esdeveniments.

Perfil i competències:

 • Grau en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació Audiovisual o altres branques de les ciències de la comunicació i el màrqueting.
 • Formació i experiència en estratègia digital, gestió de xarxes socials i analítica web.
 • Preferentment experiència de treball en entitats del Tercer Sector Social.
 • Coneixements sobre l’àmbit polític, social. Es valoraran especialment tenir coneixements en l’àmbit de les tecnologies de la informació i coneixement.
 • Ús avançat d’eines com Hootsuite, Business Manager, Google Analytics, MailChimp, WordPress, Office365, entre altres.
 • Ús avançat d’eines d’edició d’imatge i vídeo com Canva, Photoshop o Premiere.
 • Nivell alt de català i castellà. Es valorarà el nivell d’anglès.
 • Coneixement del tercer sector social i el món associatiu.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat d’iniciativa, d’organització i autonomia personal.
 • Capacitat de simplificar missatges per transmetre informació de manera eficaç, clara i accessible.
 • Coneixements sobre com aplicar el llenguatge inclusiu.
 • Vocació per a la incidència política.

Oferim:

 • Formar part de l’entitat de tercer nivell representativa del tercer sector social.
 • Tipus de contracte: Indefinit.
 • Jornada: completa (38,5 hores/setmana). Flexibilitat horària.
 • Treball a distància: opcionals, dos dies a la setmana un cop passat el període d’integració a l’equip i a les responsabilitats.
 • Incorporació: immediata Ubicació: c/ Girona 34 de Barcelona (centre ciutat)

Procés de selecció:

 • Les persones interessades han de presentar la seva candidatura han de fer arribar un CV actualitzat i una carta de motivació al correu electrònic: taula@tercersector.cat indicant en l’assumpte: PL03-2024_Nom_cognoms.
 • El termini de presentació de currículums finalitza el dia 22 de maig de 2024.
 • Es contactarà amb les candidatures preseleccionades fins al 29 de maig per acordar entrevistes personals, que inclouran una prova pràctica. Les candidates que no hagin rebut cap comunicació per part nostra abans d’aquesta data poden donar per desestimada la seva candidatura.
Skip to content