Tècnic/a de Subvencions

Open Cultural Center

Respondre el formulari

Fins el 16/12/2022


SALARI: Salari brut de 21.000€-25.000€ depenent de l'experiència.

Tècnic/a de Subvencions – Posició a temps complet a Open Cultural Center

Open Cultural Center cerca un nou membre de l’equip motivat per a gestionar el procés de redacció de subvencions i concursos privats des de la nostra oficina de Barcelona. Aquest lloc requereix excel·lents habilitats de redacció i gestió del temps, així com experiència en la redacció de subvencions. Per a aquest lloc també es requereix fluïdesa en castellà i anglès escrit i oral.

La organització

Open Cultural Center és una organització sense ànim de lucre que duu a terme diversos projectes amb persones migrants i refugiades a Espanya i Grècia. A Barcelona, oferim diverses activitats educatives i culturals tant a la població local com als nouvinguts per a augmentar la inclusió social i fer costat a persones migrants i refugiades a trobar el seu camí en la societat local. Ho fem amb el suport d’institucions públiques com l’Ajuntament de Barcelona i en estreta col·laboració amb el sector privat per a garantir finançament, voluntaris i altres formes de suport, alhora que col·laborem estretament amb altres organitzacions a través de projectes Erasmus+.

Quin serà el teu rol?

La missió del Tècnic de Subvencions és redactar propostes de projectes i justificacions de projectes per a subvencions públiques i concursos privats per a assegurar finançament a tots els projectes del OCC a Espanya i Grècia. Aquesta funció implica la redacció del marc lògic de cada proposta de projecte, la redacció de la proposta i el seguiment al final del projecte per a redactar la seva justificació. El Tècnic de Subvencions reportarà al Coordinador de Recaptació de Fons i Comunicacions i col·laborarà diàriament amb els tècnics de projectes en OCC España i OCC Grècia per a assegurar que la redacció de la subvenció s’ajusti a les necessitats i realitat de cada projecte i fer el seguiment de les accions de monitoratge i avaluació necessàries per a la justificació. El Tècnic de Subvencions treballarà amb terminis ajustats seguint el calendari de publicació de convocatòries de subvencions d’institucions públiques i privades com el Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Comissió Europea o la Fundació La Caixa.

A baix es detallen les responsabilitats relacionades amb aquesta funció:

REDACCIÓ DE PROPOSTES DE PROJECTE

 • Cerca de noves oportunitats de subvencions i concursos privats a nivell local i europeu.
 • Mantenir-se informatde la data de publicació de les convocatòries de diferents subvencions i concursos des de l’àmbit local a l’europeu i planificar el procés de sol·licitud.
 • Redactar el marc lògic de cada proposta de projecte incloent objectius, activitats, indicadors, impacte, etc.
 • Redacció de propostes de projectes en espanyol i/o anglès.
 • En el cas de convocatòries europees: cerca de socis o consorcis per als projectes, coordinació amb els socis europeus per al disseny del marc del projecte i el procés de redacció de la subvenció, coordinació del procés de redacció i reunions amb els socis en la fase de proposta del projecte.

JUSTIFICACIÓ DE PROJECTES

 • Al llarg de la fase d’execució d’un projecte aprovat, assegurar-se que cada tècnic de projecte és conscient de quines subvencions financen actualment el seu projecte i ha estat informat de quins objectius han d’aconseguir-se i quins indicadors han de controlar-se.
 • Supervisar i ajudar els tècnics de projectes a assignar les despeses del projecte a les subvencions corresponents d’acord amb el pressupost i el desglossament aprovats.
 • Al llarg de la fase d’execució d’un projecte aprovat, coordinar-se amb l’equip de comunicació per a garantir que se segueixen correctament les directrius de difusió de cada subvenció o proveïdor de confiança.
 • Una vegada finalitzat cada projecte, recopilar tota la informació necessària per a redactar la justificació coordinant-se amb les diferents areas de l’organització: dades de monitoratge i avaluació del projecte; material de difusió; informació
  financera; etc.
 • Amb aquesta informació, redactar la justificació de cada projecte.

TASQUES DE GESTIÓ

 • Complir els objectius de recaptació de fons. Els ingressos a través de subvencions i concursos privats per a 2023 i 2024 són de 700.000€ i 800.000€ respectivament.
 • Amb el suport de la persona Coordinadora de Captació de Fons i Comunicació, gestionar la base de dades de “Subvencions” per a garantir que tota la informació relacionada amb cada subvenció -des de les finances fins a la difusió- estigui
  actualitzada.
 • Estar al corrent dels terminis de presentació de propostes i justificacions i gestionar el temps per a garantir que cada presentació es realitzi a temps.
 • Coordinar-se amb els diferents tècnics de projecte, així com amb l’equip directiu de l’organització, per a mantenir-se al corrent de l’estratègia i les prioritats de l’organització, així com dels objectius anuals de cada projecte.
 • Sobre la base de l’anterior, participar en la presa de decisions de quins projectes han de presentar-se a cada convocatòria de subvencions o concursos privats.
 • Comunicar-se amb els donants durant els processos de proposta, aprovació i justificació, quan sigui necessari.

Què oferim?

 • Jornada de 38hs setmanals, amb 13 pagues, contracte indefinit, 3 mesos de prova, i un període de vacances de 42 dies naturals (30 dies hàbils per any).
 • Data d’inici: ASAP
 • L’oportunitat de treballar en l’ambient apassionat d’una organització petita en el cor de Barcelona i amb fortes connexions amb la nostra branca grega.
 • Un horari de treball flexible i l’oportunitat de treballar a distància 2 dies a la setmana.
 • L’oportunitat de treballar en un equip intercultural format per empleats, voluntaris i socis externs.
 • L’oportunitat de desenvolupar un profund coneixement i experiència en el sistema de subvencions públiques i privades a Catalunya, així com subvencions europees.
 • La possibilitat de participar en reunions transnacionals amb ONG associades de tota Europa.

Quins són els requisits?

Indispensables:

 • Un mínim de dos anys d’experiència en redacció de propostes i justificacions per a subvencions.
 • Excel·lent capacitat de redacció tant en anglès com en castellà.
 • Nivell avançat d’anglès i castellà parlat.
 • Excel·lent gestió del temps i capacitat de comunicació.
 • Pensament analític i sintètic, capacitat per a adaptar el seu discurs a diferents audiències.
 • Bones habilitats en Excel/Google Sheets i preferiblement també en altres eines de gestió com Airtable i Slack.
 • Ser flexible, proactiu i obert de ment: treballem en un entorn que canvia ràpidament i has de ser capaç d’adaptar-te a canvis sobtats i nous desenvolupaments.

Preferible:

 • Experiència de treball en el sector social català, o en l’àmbit de la migració.
 • Experiència treballant amb socis internacionals i subvencions de la UE.
 • Parlar català és un gran avantatge.
 • Formació acadèmica en Ciències Socials, Estudis Migratoris, Estudis de Drets Humans o similar.
 • Coneixements acadèmics o experiència en marcs lògics per a projectes d’acció social.

Com és el procés de selecció?

Sempre et comunicarem si t’hem seleccionat o no. Les sol·licituds han d’enviar-se a través del nostre formulari de sol·licitud (vegeu l’enllaç més a baix). No tindrem en compte les sol·licituds que arribin per altres canals. Una vegada seleccionat el teu perfil, el procés és el següent:

1. Et convidarem a una primera entrevista per a conèixer-nos, parlar de la oferta i de l’organització amb més detall, comentar les teves expectatives i ambicions i respondre a qualsevol pregunta que puguis tenir.
2. Quan el resultat de la primera entrevista sigui positiu, t’assignarem una tasca. La tasca estarà relacionada amb les teves habilitats de redacció i la teva capacitat per a redactar el marc lògic d’un projecte.
3. Quan el resultat de la tasca sigui positiu, es realitzarà una entrevista final. En aquesta entrevista parlarem amb més detall de les aptituds i l’experiència que tens i de com s’ajusten al lloc. També parlarem del resultat de la tasca i de
qualsevol últim comentari o dubte que tinguis.

COM ENVIAR EL TEU CV?

 • Utilitza el següent formulari: https://airtable.com/shrL2jvRowsOx1QXl. Sisplau, selecciona la opció “Grants & Trusts Officer”. Dedica temps a les preguntes obertes sobre la teva experiència i motivació, ens agrada gusta tenir més detalls per interpretar millor el teu currículum.
 • Dara límit: 16 de desembre 2022.
Skip to content