Tècnic/a de subvencions

Associació Espanyola Contra el Càncer

Respondre el formulari

Fins el 31/03/2023


SALARI: No especificat.

OFERIM

 • Contracte indefinit.
 • Jornada Completa.
 • Possibilitat d’assegurança com a retribució flexible.
 • Acompliment del lloc amb un equip de professionals de primer nivell.
 • Lloc ubicat a Travessera de les Corts 268.

FUNCIONS

 • Cerca i avaluació de subvencions, concursos d’entitats privades (empreses, fundacions, etc).
 • Relació amb empreses/entitats:
 • Anàlisi i valoració de propostes de col·laboració.
 • Establir acords i convenis de col·laboració amb entitats privades i públiques. Realitzar el seguiment del compliment dels mateixos.
 • Cerca activa de fons en organitzacions privades.
 • Elaboració dels esborranys de convenis i acords de col·laboració amb les entitats privades, d’acord amb les normes establertes per la aecc.
 • Elaboració i execució d’estratègies de captació de fons dirigides a empreses, organitzacions privades i particulars. Desenvolupament de propostes, visites a empreses, convenis i acords, etc.
 • Seguiment de l’execució dels convenis signats i preparació de la memòria final dels convenis.
 • Desenvolupament de les accions de captació a l’entorn digital. Ús de les xarxes socials per a la captació de fons.
Skip to content