Tècnic/a de subtitulació i cultura

Federació ACAPPS de Famílies i Persones amb Sordesa

Fins el 02/10/2023


SALARI: Entre 18.768,53 € i 25.057,07 €. Segons conveni i valoració de candidatures.

Descripció General del lloc de Feina i Funcions

 • Busquem una persona amb domini lingüístic del català i rapidesa en la mecanografia, amb experiència demostrable en la subtitulació en directe d’activitats i de material audiovisual.
 • Una persona que s’integrarà a l’equip d’accessibilitat de l’entitat, amb interès per l’àmbit de la cultura que compatibilitzi la tasca de subtitulació en directe i de materials audiovisuals amb el suport en la gestió del projecte de promoció de l’accessibilitat a la cultura de l’entitat.

Funcions:

 • Subtitulació:
  • Subtitular material audiovisual propi de l’entitat i d’altres actors segons la normativa UNE 153010 i actualitzacions i el manual d’estil propi de l’entitat.
  • Subtitular actes i reunions en directe segons la normativa UNE 153010 i actualitzacions i el manual d’estil propi de l’entitat.
  • Mantenir actualitzat el manual d’estil de subtitulació de l’entitat.
  • Esdevenir referència a l’entitat pel que fa a la dimensió tècnica i lingüística de la subtitulació per a persones amb sordesa.
  • Treballar en equip en la millora de la gestió del servei d’accessibilitat de l’entitat.
 • Promoció de l’accessibilitat a la cultura:
  • Assegurar l’actualització dels continguts del web del projecte de cultura.
  • Mantenir relació ordinària amb els equipaments culturals adherits al projecte per facilitar l’actualització de la programació accessible al web i les mesures de suport a la comunicació oral de cada equipament.
  • Gestionar les incidències de manca d’accessibilitat als equipaments culturals a partir de la relació que l’entitat té establerta amb cadascun d’ells i obrir-ne de noves, si s’escau.
  • Recolzar la coordinació del projecte en la resta d’activitats.
 • Altres:
  • Donar suport a altres projectes i iniciatives de l’entitat.

Posició en l’Organigrama

 • La persona que s’incorpori formarà part de l’equip d’accessibilitat i projectes, format per tres professionals més (Tècnic de promoció de l’accessibilitat, Tècnic audiovisual i de promoció de l’accessibilitat a la cultura i Coordinador tècnic de la Federació).
 • Reportarà de la seva feina directament a la Coordinació Tècnica de l’entitat.

Requeriments competencials bàsics i tècnics

 • Domini lingüístic del català i del castellà acreditables.
 • Coneixement avançat del programari per a la subtitulació d’audiovisuals i de l’edició de vídeos.
 • Elevat nombre de pulsacions per minut en mecanografia.
 • Coneixement de la norma UNE153010.
 • Domini del paquet office, internet i altres eines informàtiques bàsiques.
 • Experiència demostrable de tres anys en tasques de subtitulació.

Requeriments competencials transversals

 • Responsabilitat: per planificar i realitzar correctament el seguiment de les tasques assignades i resoldre els dubtes que sorgeixin amb antelació.
 • Disposició a l’aprenentatge: per adquirir i aplicar noves competències (coneixements, habilitats i actituds) per tal de desenvolupar amb èxit les diferents tasques assignades.
 • Organització de la pròpia feina: per organitzar les pròpies tasques de manera eficaç i independent, establint les prioritats necessàries i utilitzant el temps personal manera més eficient possible.
 • Relació interpersonal: per a relacionar-se amb els/les companys/es de feina i altres professionals de l’entorn laboral de manera satisfactòria, mantenint una actitud assertiva i constructiva.
 • Treball en equip: per assolir objectius de manera compartida amb altres persones i col·laborar des de la responsabilitat individual en la construcció de resultats comuns.

Recursos, mesures i sistemes que posa l’entitat per a la bona realització de la feina.

 • L’entitat facilita tot el material necessari per desenvolupar les seves tasques i funcions de forma satisfactòria. Fomenta la formació interna de l’equip a través del Pla Formatiu de manera totalment ajustada a les necessitats individuals de cadascú.
 • Amb l’objectiu de facilitar l’entrada als nous i a les noves treballadores es programa un Pla d’acollida d’una durada mínima de 15 dies on s’organitzen reunions, tutories, formació i acompanyaments específics per conèixer, no només el funcionament de la pròpia tasca, sinó el de la resta de professionals de l’entitat.

Condicions de l’Oferta:

 • Contracte: 3 mesos, prorrogables amb expectatives de consolidació.
 • Conveni de Referència: Conveni d’Associacions per a centres de formació, rehabilitació, orientació, valoració, autonomia personal, protecció i atenció a discapacitats.
 • Horari de referència: 35 h/setmanals. Una tarda a la setmana a escollir fins les 18h. Es valorarà flexibilitat per cobrir l’accessibilitat d’actes a les tardes.
 • Lloc: Carrer de Nàpols 351 de Barcelona.
Ves al contingut