Tècnic/a de Serveis de Suport: Serveis de Suport “Amb Tu”

Fundació Salut i Comunitat

Fins el 28/06/2024


SALARI: De 17.000€ a 18.000€ anuals, 1.480,13€ bruts mensuals x 12 pagues.

Requisits

 • Estudis mínims: Cicle Formatiu Grau Superior.
 • Experiència mínima: Almenys 1 any.
 • Requisits mínims: Imprescindible carnet de conduir B1 / Coneixement a nivell usuari del Paquet Office (Word, Excel, Access…)

Descripció

 • Definició del lloc: Auxiliar dels Serveis de Suport “Amb Tu”.
 • Servei especialitzat en l’atenció a persones amb diagnòstic en salut mental i altres problemàtiques.

Funcions i responsabilitats del lloc:

 • Realització de tasques d’acompanyament a les persones assistides.
 • Realització de visites periòdiques a les persones assistides.
 • Organització i planificació de les activitats a dur a terme per al correcte desenvolupament i gestió del projecte.
 • Organització, planificació i gestió de totes aquelles activitats necessàries per a l’exercici de l’assistència.
 • Presentació d’informes.
 • Participació a les reunions d’equip.
 • Participació als espais de formació.
 • Participació en l’elaboració de documents (memòries, projectes, material de divulgació si s’escau, qüestionaris d’avaluació…)
 • I totes aquelles vinculades al seu lloc de treball.

Formació i experiència necessària per desenvolupar les funcions ( titulació , formació complementària , experiència específica i en el lloc de treball … ):

 • Formació en disciplines socials. Finalitzades o en curs: Grau en treball social / Educació social / Integració social / Psicologia.
 • Es valorarà l’experiència en el sector i en qüestions relacionades amb l’assistència de les persones amb mesures de suport jurídiques.
 • Es valorarà coneixement en el treball amb drogodependents.
 • Es valorarà coneixement en el treball amb persones inserides en la xarxa de Salut Mental.

Habilitats, aptituds i actituds per al lloc de treball:

 • Capacitat per a realitzar les tasques pròpies de l’acompanyament a les persones amb la capacitat d’obrar modificada.
 • Capacitat per realitzar el seguiment i pla de treball dels casos.
 • Habilitats comunicatives i capacitat expressiva en relació a la missió i valors i metodologia del servei.
 • Capacitat d’establir i crear vincle amb les persones en situació d’alta complexitat/patologia dual.
 • Capacitat d’adaptació als canvis.
 • Capacitat per coordinar amb professionals multidisciplinars i serveis de les xarxes bàsiques d’atenció i famílies.
 • Capacitat per establir pautes/normes clares i pertinents.
 • Capacitat per oferir missatges clars, concisos i directes.
 • Capacitat per establir límits adequats.
 • Organització i planificació de les activitats per dur a terme el correcte desenvolupament i gestió de la tasca.
 • Capacitat per a la participació i l’elaboració del pla de treball individual.
 • Visió estratègica dels casos i la intervenció ajustada al pla de treball individual.
 • Capacitat per al treball en equip.
 • Capacitat per prendre decisions estratègiques amb rapidesa.
 • Capacitat per gestionar situacions complexes.
 • Discriminació de la urgència i la prioritat.
 • Implicació i compromís amb el projecte.
 • Iniciativa, autonomia i proactivitat.
 • Responsabilitat i rigorositat.
 • Claredat, humilitat i transparència.
 • Tolerància a la frustració.

Altres requisits (informàtica , carnet de conduir , idiomes … ):

 • Imprescindible carnet de conduir B1.
 • Coneixement a nivell usuari del Paquet Office (Word, Excel, Access…)

Interdependència: ( ” quins llocs depenen d’ell” i de ” quin lloc depèn ell ” )

 • Estarà sota la supervisió del director del projecte.

Tipus de contracte: (si és substitució, data finalització contracte aprox . )

 • Contracte indefinit.
 • Jornada laboral: Completa.
 • Horari/Torn: 35h/setmanals dilluns a divendres.
 • Data d’incorporació: Immediata.

FSC aplica una política d’igualtat d’oportunitats per a la contractació dels seus professionals, al mateix temps que de discriminació positiva per a les persones amb discapacitat.

 

Ves al contingut