Tècnic/a de recerca. INFRA-D: Resignificant la denúncia

Accem

Fins el 08/05/2023


SALARI: Segons conveni.

Portar a terme un estudi qualitatiu sobre les causes de la infradenúncia en casos de discriminació racial o ètnica des de la mirada de les possibles víctimes

Funcions  a desenvolupar:

 • Desenvolupar investigació social aplicada a l’Aplicació de tècniques quantitatives i qualitatives, anàlisi de dades i informe de resultats.
 • Disseny d’eines per a l’obtenció de dades quantitatives i qualitatives: guió entrevistes / guió grups focals.
 • Aplicació de l’enfocament de gènere en les anàlisis.
 • Anàlisi de fonts estadístiques i revisió documental i bibliogràfica.
 • Elaboració i redacció de recerca per a publicació. Capacitat per a extreure missatges principals i notes de difusió.
 • Elaboració d’informes tècnics de seguiment i justificació del programa. Preparació i organització documental.
 • Altres activitats vinculades al programa.

Lloc: Barcelona

Titulació: Titulació universitària (Sociologia, Antropologia)

Requisits:

 • Experiència en disseny i desenvolupament de projectes de recerca social i en l’ús de tècniques de recerca quantitativa i qualitativa.
 • Nivell avançat Excel i Word.
 • Coneixements avançats d’anàlisi estadístic.
 • Habilitat per a l’anàlisi i la interpretació de dades, l’avaluació i la valoració de resultats.
 • Habilitat per a la comunicació oral i escrita.
 • Responsable en el compliment de terminis establerts.
 • Habilitats per al treball en equip.
 • Valorable coneixements de MySQL i R.
Skip to content