Tècnic/a de qualitat

Accem

Fins el 09/06/2023


SALARI: Segons conveni.

Funcions  a desenvolupar:

  • Realitzar les accions relatives al manteniment d’un sistema de gestió de qualitat a l’entitat, segons la norma UNE EN ISO 9001:2015 i protecció de dades.
  • Donar suport a la implementació de les polítiques i procediments que permetin assegurar aquesta millora contínua.
  • Col·laborar en la implementació del sistema de qualitat de l’Organització, a fi de promoure la millora contínua de la gestió.
  • Participar en el desenvolupament del sistema d’avaluació intern que permeti mesurar els resultats de la nostra intervenció i millorar els processos interns de gestió de l’Organització. – Sensibilitzar i formar en matèria de qualitat tots els professionals de l’entitat.

Lloc: Barcelona.

Titulació: Diplomatura, Grau o Llicenciatura.

Requisits:

  • Llicenciatura o grau en Empresarials, Psicologia, Pedagogia, Sociologia o similars.
  • Formació en Normes ISO.
  • Experiència i coneixement del funcionament de les ONG (àmbit d’acció social).
  • Experiència en llocs semblants d’1 any.
  • Capacitat d’anàlisi, gestió i planificació.
  • Facilitat per a les relacions, el treball en xarxa i en equip, adaptabilitat.
  • Motivació de treball en organitzacions no governamentals.
  • Capacitat per a la gestió del canvi.
  • Dinamisme, interès per aprendre i capacitat d’escolta.
  • Es valorarà estar en possessió de certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Oferim: Contracte eventual fins el 31/12/2023. Jornada parcial de 25 hores setmanals.

(A l’hora d’enviar la vostra candidatura, siusplau, Indicar a l’assumpte “Oferta Tècnic/a de Qualitat Barcelona REF.08300523”.)

Skip to content