Tècnic/a de qualitat i medi ambient

FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIO PRIVADA

Fins el 20/11/2023


SALARI: 20.000€ – 24.000€ bruts/anuals.

Des de la Fundació Formació i Treball creiem fermament que la feina és la millor alternativa per lluitar contra l’exclusió social; per aquest motiu desenvolupem programes de formació i creem activitats econòmiques que permetin generar ocupació específica pel col·lectiu que atenem; que alhora donen servei a la resta de la societat.

1.DESCRIPCIÓ DEL LLOC

La persona seleccionada s’incorporarà a l’equip desenvolupant les següents funcions:

 • Suport a la redacció, implementació i manteniment de la documentació relativa als sistema de gestió: manuals, procediments, diagrames de flux, instruccions de treball, formats i registres, etc.
 • Suport i seguiment de requisits de la normativa ISO implantada.
 • Col·laboració en la preparació i execució d’auditories internes sota normativa ISO; i acompanyament d’auditories externes.
 • Suports puntuals a altres processos en tasques de desenvolupament de sistema de gestió de l’organització.
 • Campanyes, activitats de formació i participació del personal en gestió de qualitat i medi ambient; i temes vinculats.
 • Actualització d’indicadors, registres i reports.
 • Activitats administratives pròpies de la gestió.

2.REQUERIMENTS DEL LLOC

Titulació: Grau universitari en Ciències Ambientals, Pedagogia, Enginyeria o similars.

Experiència mínima: 1 any en lloc similar.

Formació complementària:

 • Coneixements generals de la legislació ambiental espanyola.
 • Coneixements de la gestió de residus en Catalunya.
 • Coneixements en la gestió de qualitat i medi ambient a l’empresa.
 • Coneixements de les normes ISO 9001:2015 i 14001:2015.

Altres:

 • Idiomes: Català / Castellà.
 • Paquet Office nivell usuari.

Competències:

 • Capacitat d’organització i planificació.
 • Pensament analític.
 • Flexibilitat.
 • Preocupació per l’ordre i la qualitat.
 • Treball en equip.
 • Orientació al client.

3.CONDICIONS DEL LLOC

 • Tipus de contracte: Indefinit.
 • Jornada: 40h/setmana.
 • Incorporació: Immediata.
Skip to content