Tècnic/a de Prospecció Laboral

Fundació Formació i Treball Sant Adrià del Besòs

Fins el 07/11/2022


SALARI:

Fundació Formació i Treball

Des de la Fundació Formació i Treball creiem fermament que la feina és la millor alternativa per lluitar contra l’exclusió social; per aquest motiu desenvolupem programes de formació i creem activitats econòmiques que permetin generar ocupació específica pel col·lectiu que atenem; que alhora donen servei a la resta de la societat.

Lloc de treball:

1. DESCRIPCIÓ DEL LLOC

En dependència del/la coordinador/a de prospecció, els/les candidats/es s’incorporaran a l’equip i desenvoluparan les següents funcions:

 • Anàlisi i gestió de la informació: Anàlisi de sectors, empreses, etc. I realització d’activitats comercials (Networking, jornades, etc.).
 • Contacte i relació amb les empreses i organitzacions: contacte inicial, visites, seguiment i fidelització.
 • Identificació de noves necessitats de les empreses en matèria de gestió de persones i de RSC.
 • Suport en la definició de perfils professionals i de les ofertes de treball.
 • Seguiment de les ofertes gestionades i del seguiment de les insercions realitzades.
 • Suport a l’empresa durant el procés d’execució del servei.
 • Identificació i disseny de nous serveis per a les empreses.
 • Encaix i presentació de candidatures, prèviament valoració dels/les candidats/es per tal d’ajustar el perfil a la demanda de l’empresa.
 • Gestió de les pràctiques a les empreses i seguiment pel que fa a l’òptim acolliment de les funcions del/de la candidat/a, si s’escau.
 • Valoració del grau de satisfacció de les empreses.
 • Reunions de coordinació amb el/la coordinador/a de prospecció, per al seguiment metodològic i tècnic de l’execució, resolució d’incidències i seguiment general del projecte.
 • Reunions de coordinació amb la resta d’àrees amb l’objectiu d’intercanviar informació: conèixer les necessitats de les empreses per tal ‘apoderar els i les candidates i aconseguir el major encaix possible.

2. REQUERIMENTS DEL LLOC

Titulació: Diplomatura, Llicenciatura o Grau en l’àmbit de les ciències socials.

Experiència mínima: Es valorarà l’experiència en l’àmbit de l’ocupabilitat, realitzant tasques de prospecció d’empreses en el sector IT.

Formació complementària:

 • Coneixement del model d’ocupabilitat per competències (anàlisi de l’ocupabilitat, CV per competències, definició de perfils i selecció per competències).
 • Coneixement del mercat laboral (sector, ocupacions, índex d’atur, filons d’ocupació, etc.).
 • Coneixement sobre disseny i planificació estratègica d’accions d’intermediació (identificació d’empreses diana, definició de cartera de serveis, argumentari, etc.).
 • Coneixement i ús dels canals i vies per a l’accés al mercat laboral així com de les eines i instruments per a la recerca de feina (CV per competències, vídeo currículums, etc.).
 • Coneixement de tècniques d’intervenció amb col·lectius en risc d’exclusió social.
 • Coneixement general del context empresarial i social: conèixer les característiques del teixit econòmic i empresarial. Conèixer les característiques i el funcionament del teixit social.
 • Competències digitals: Conèixer les aplicacions de les TIC que permeten gestionar la informació i el coneixement del programa (arxius electrònics, intranet, plataformes, etc.). Conèixer els sistemes i eines TIC generals (internet, correu electrònic, etc.) i específics de comunicació 2.0. 

Competències:

 • Comunicació.
 • Treball en equip.
 • Negociació.
 • Persona resolutiva i proactiva, amb capacitat d’adaptació.
 • Orientació al client.

3. CONDICIONS DEL LLOC

 • Jornada: 40h/setmana.
 • Horari: Matí i Tarda.
 • Incorporació: Immediata.

4. PROCÉS DE SELECCIÓ

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum a: [mvilagines@formacioitreball.org]

Abans del 07/11/2022 indicant com a referència [“Tècnic/a de Prospecció”]

Skip to content