Tècnic/a de prospecció laboral

FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIO PRIVADA

Fins el 13/07/2023


SALARI: 20.000 € bruts/anuals.

1.DESCRIPCIÓ DEL LLOC

 En dependència del/la coordinador/a de prospecció, els/les candidats/es s’incorporaran a l’equip i desenvoluparan les següents funcions:

 • Anàlisi i gestió de la informació: Anàlisi de sectors, empreses, I realització d’activitats comercials (Networking, jornades, etc.)
 • Contacte i relació amb les empreses i organitzacions: contacte inicial, visites, seguiment i fidelització.
 • Identificació de noves necessitats de les empreses en matèria de gestió de persones.
 • Suport en la definició de perfils professionals i de les ofertes.
 • Seguiment de les ofertes gestionades i del seguiment de les insercions.
 • Suport a l’empresa durant el procés d’execució del projecte.
 • Identificació i disseny de nous serveis.
 • Encaix i presentació de candidatures, prèviament valoració dels/les candidats/es per tal d’ajustar el perfil a la demanda de l’empresa.
 • Gestió de les pràctiques a les empreses i seguiment pel que fa a l’òptim acolliment de les funcions del/de la candidat/a, si s’escau.
 • Valoració del grau de satisfacció de les empreses.
 • Reunions de coordinació amb el/la coordinador/a de prospecció, per al seguiment metodològic i tècnic de l’execució, resolució d’incidències i seguiment general del
 • Reunions de coordinació amb la resta d’àrees amb l’objectiu d’intercanviar informació: conèixer les necessitats de les empreses per tal ‘apoderar els i les candidates i aconseguir el major encaix.

2.REQUERIMENTS DEL LLOC

 • Titulació: Diplomatura, Llicenciatura o Grau en l’àmbit de les ciències socials.
 • Experiència mínima: Es valorarà l’experiència en l’àmbit de l’ocupabilitat, realitzant tasques de prospecció d’empreses.

Competències:

 • Comunicació.
 • Treball en equip.
 • Negociació.
 • Persona resolutiva i proactiva, amb capacitat d’adaptació.
 • Orientació al client.

3.CONDICIONS DEL LLOC

 • Jornada: 40h/setmana.
 • Horari: Matí i dues tardes.
 • Incorporació: Immediata.
Skip to content