Tècnic/a de prospecció i inserció laboral

Fundació DAU

Fins el 15/09/2023


SALARI: 23.000 € - 25.000 € bruts anuals.

Prospecció de mercat

 • Anàlisi del mercat de treball i apropament a l’empresa.
 • Prospecció d’empreses susceptibles de contractar personal amb discapacitat i/o per signar convenis de pràctiques formatives no laborals.
 • Assessorament tècnic a l’empresa sobre contractació laboral i característiques del col·lectiu i perfils.

Intermediació laboral

 • Anàlisi i definició del perfil professional i lloc de treball.
 • Preselecció de candidatures.
 • Gestió de la borsa de treball i de les ofertes laborals.

Gestió del programa

 • Manteniment del CRM i introducció de dades al GIA.
 • Complimentar la documentació necessària per la gestió del programa.
 • Recollir les dades necessàries per poder fer estudis i memòries.

Orientació laboral

 • Valoració de la persona candidata (diagnòstic ocupacional)
 • Definició de l’Itinerari personal d’inserció (accions per millorar l’ocupabilitat)
 • Formació específica per millorar les habilitats laborals i les tècniques i eines de recerca de feina.
 • Tutories individualitzades de seguiment i suport a la inserció.

Intermediació laboral

 • Anàlisi i suport en la definició del lloc de treball.
 • Anàlisi dels diferents perfils professionals.
 • Preselecció de candidatures.
 • Gestió de la borsa de treball i de les ofertes laborals.

Suport en l’adaptació i el manteniment del lloc de treball

 • Suport per l’adaptació de la persona  treballadora al  lloc de treball.
 • Suport a la persona referent de l’empresa.
 • Seguiment de la persona treballadora i avaluació del procés d’inserció.

Perfil:

 • Formació requerida: Grau en psicologia, pedagogia, terapeuta ocupacional, treball social o formació afí.
 • Experiència com a prospector/a d’empreses mínim d’un any.
 • Experiència en itineraris per a la inserció laboral amb col·lectius de persones amb trastorns de salut mental.
 • Experiència com a formador/a.

Es valorarà

 • Experiència com a terapeuta/ coach.
 • Haver participat en programa SIOAS o programes de garantia juvenil.
Skip to content