Tècnic/a de projectes i comunicació

Acció Escolta de Catalunya

Fins el 03/02/2023


SALARI: categoria II – “Tècnic/a grau superior”; aproximadament 1.022,72 € bruts/mes amb catorze pagues.

INTRODUCCIÓ

Acció Escolta de Catalunya és una federació d’entitats escoltes (el seus agrupaments, socis de la federació). Actua, per tant, en el camp de l’associacionisme educatiu infantil i juvenil, i tracta d’impulsar la transformació social tant donant suport a la intensa activitat de base de les seves entitats federades com coordinant i portant a terme projecte al si de la federació.

Acció Escolta de Catalunya és una entitat impulsada i dirigida per persones compromeses que, voluntàriament, inverteixen el seu temps en la missió i la visió associativa. La federació compta amb una Oficina Tècnica des de la que el personal laboral dóna suport a aquests voluntaris en tasques administratives, financeres, de planificació i de suport, que ajudin a desenvolupar les línies i projectes aprovats pels òrgans i responsables polítics associatius i faciliten l’acció quotidiana de la federació i els seus agrupaments escoltes.

Acció Escolta de Catalunya busca una persona per cobrir la plaça de tècnic/a de projectes i comunicació.

PERFIL I TASQUES

La responsabilitat del Tècnic/a de Projectes i Comunicació rau en la concepció i desenvolupament de projectes i accions que millorin l’acció pedagògica de la federació com a eina fonamental de la seva missió.

En aquest sentit, Acció Escolta de Catalunya busca una persona amb:

 • Habilitats interpersonals, capaç de relacionar-se amb els altres i de treballar en equip.
 • Capacitat creativa per comunicar, innovar i proposar maneres i projectes originals per a fer més i millor escoltisme
 • Capacitat analítica, per tal d’avaluar, repensar i suggerir millores en programacions educatives i en la comunicació.
 • Fort compromís, interès per un projecte de transformació social i capacitat per al treball orientat a resultats.

Algunes de les tasques incloses dins les responsabilitats de Tècnic/a de Projecte i comunicació són:

 • Desenvolupament de projectes educatius, pensant, elaborant, executant i avaluant iniciatives i accions que la federació o els seus agrupaments puguin realitzar per tal de reforçar i ampliar la seva tasca educativa.
 • Impuls tècnic de l’acció pedagògica, repsonsabilitzant-se de l’elaboració tècnica de subvencions, programes i projectes, assistència a reunions amb agrupaments, persones voluntàries, entitats i institucions, suport als espais de participació pedagògica i col·laboració en les tasques generals de funcionament de l’Oficina Tècnica d’Acció Escolta de Catalunya.
 • Gestió de perfils a les xarxes socials: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube.
 • Manteniment de la pàgina web i elaboració de notícies i publicacions a partir de continguts propis de l’entitat i dels Agrupaments.
 • Elaboració i enviament del butlletí electrònic via Mailchimp (Tramesa Setmanal).
 • Assistència a reunions i coordinació amb els àmbits de referència: l’Àmbit de pedagògic i la Taula de Responsables Pedagògics (Taula de RP’s) i l’Àmbit de Comunicació i la Taula de Comunicació (TaCo).
 • Seguiment dels aspectes comunicatius de l’activitat de l’entitat, dels Agrupaments i dels Equips Associatius, elaboració de material genèrics o difusió, planificació comunicativa de campanyes concretes (p. ex. Gènere, Medi Ambient, etc.).
 • Gestió del correu electrònic principal de l’entitat. Atenció a consultes externes i demandes d’Agrupaments; seguiment dels principals butlletins i enviaments informatius de referència.
 • Gestió del servidor de correu corporatiu, creació i activació d’adreces i llistes.

REQUISITS

Les persones candidates a la plaça de Tècnic/a de Projectes i comunicació han de comptar amb les següents característiques:

 • Estudis superiors en l’àmbit de les ciències de l’educació i nocions de comunicació.
 • Edat entre 21 i 30 anys.
 • Coneixement del moviment associatiu juvenil.
 • Excel·lent nivell de català i castellà oral i escrit, amb elevada capacitat de redacció i síntesi.
 • Nivell avançat en el domini d’eines d’ofimàtica (processador de text, gestor de correu, full de càlcul) així com de programari específic de la comunicació electrònica (p. ex. MailChimp, WordPress, Hootsuite, TweetDeck, Google Suite i altres).
 • Flexibilitat i disponibilitat horària.

ES VALORARÀ

Són punts forts en el perfil de les persones candidates, les següents característiques:

 • Ser o haver estat membre d’una entitat d’associacionisme educatiu com a cap o monitor/a.
 • Formar part d’un agrupament d’Acció Escolta de Catalunya o de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (FCEG) i tenir un ampli coneixement del moviment escolta, els seus objectius i la seva metodologia.
 • Experiència prèvia treballant per a una entitat del moviment associatiu.
 • Experiència prèvia treballant en la gestió i impuls de projectes i/o en el camp de la planificació educativa.
 • Altres estudis o formació relacionada amb les característiques de la plaça.
 • Títol de Director/a d’activitats d’educació en el lleure.

 S’OFEREIX

La persona seleccionada comptarà amb les següents condicions contractuals:

 • Contracte indefinit de 25 hores setmanals.
 • Sou base segons Conveni del Lleure Socioeducatiu de Catalunya (categoria II – “Tècnic/a grau superior”; aproximadament 1.022,72 € bruts/mes amb catorze pagues).
 • Incorporació immediata.

PROCÉS DE SELECCIÓ

Les persones interessades en optar a la plaça de TÈCNIC/A DE PROJECTES I COMUNICACIÓ d’Acció Escolta de Catalunya han de fer arribar un currículum vitae al correu projectes@accioescolta.cat indicant com a referència: “SELECCIÓ TÈCNIC/A DE PROJECTES I COMUNICACIÓ” fins el proper 3.02.2023.

Les entrevistes es duran a terme la setmana del 6 de febrer.

Skip to content