Tècnic/a de projectes d’educació a AFFAC

aFFaC

Fins el 18/09/2023


SALARI: Entre 25.000 i 27.000 € bruts anuals.

Les seves funcions principals seran la gestió de projectes d’educació de l’aFFaC en tot el cicle del projecte, amb especial dedicació al seguiment tècnic i econòmic dels projectes. Entre les quals: 

 • Identificació de projectes d’Educació amb enfocament de Drets Humans adreçats a la comunitat educativa. 
 • Formulació de projectes d’Educació per a convocatòries de subvencions públiques d’àmbit local, nacional, europeu. 
 • Seguiment tècnic i econòmic dels projectes.  
 • Avaluació i justificació tècnic i econòmica dels projectes.  
 • Participació en espais de representació d’entitats d’educació de Catalunya.
 • Participació en tallers i esdeveniments de l’àmbit de l’Educació per la Justícia Global.
 • Mantenir contactes i buscar col·laboracions amb l’administració pública i les entitats educatives i socials.
 • Recerca de possibles noves vies de finançament. 

Perfil i competències/Requisits 

 •  Formació a nivell de Grau, Llicenciatura o Diplomatura en l’àmbit de les ciències socials o similars. 
 • Experiència acreditada d’1 a 3 anys en gestió, formulació, seguiment i justificació de projectes d’Educació per la Justícia Global, finançats per institucions públiques d’àmbit local, nacional, europeu i/o internacional. 
 • Coneixement i aplicació de l’Enfocament de Gènere i basat en els Drets Humans (EGIBDH) en projectes. 
 • Domini de creació i control de pressupostos de projectes.
 • Domini d’eines d’Office, especialment del programa Excel.
 • Coneixement de català, castellà i anglès. En cas de no dominar la llengua catalana és imprescindible tenir disposició per aprendre-la.  
 • Compromís amb l’educació pública i interès en les polítiques educatives. 

Es valorarà:  

 • Habilitats comunicatives orals i escrites. 
 • Capacitat de treball en equip. 
 • Autonomia, organització i gestió del temps. 
 • Capacitat d’organització i planificació. 
 • Implicació, compromís i sensibilitat social. 
Skip to content