Tècnic/a de projectes de Pau i Desarmament de Catalunya

Centre Delàs d’Estudis per la Pau

Fins el 25/07/2024


SALARI: 28.302,12€ bruts anuals x 14 pagues.

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau és una entitat independent dedicada a l’anàlisi de la pau, seguretat, defensa i armamentisme. Combina el treball d’estudi i publicació amb la difusió i mobilització social al voltant dels efectes negatius del militarisme i la proliferació d’armes. Presta especial atenció a les polítiques de seguretat i defensa, les exportacions d’armes, el finançament de la indústria militar, els pressupostos i despeses militars, el funcionament de les forces armades, la indústria militar, la Recerca i Desenvolupament (R+D) militars i les operacions militars a l’exterior, i en un sentit més ampli a la Cultura de Pau.

Descripció General:

 • El tècnic de projectes del Centre Delàs és la persona responsable de la gestió tècnica i administrativa dels projectes de l’entitat que li siguin adjudicats, tots ells relacionats amb les activitats corrents del Centre Delàs. És responsable del cicle dels projectes al seu càrrec (formulació, execució, justificació).
 • Com a tècnica de projectes és responsable de la correcta execució de les seves activitats, del seguiment del seu cronograma i del seguiment econòmic dels mateixos; així com de tot allò que requereix el compliment de les demandes de cada finançador (tràmits, informes, etc.). La tècnica de projectes del Centre Delàs respon davant el Coordinador del Centre Delàs.

Responsabilitats i tasques:

 Gestió de projectes

 • Formulació de projectes d’administracions autonòmiques (especialment de Catalunya i Comunitat Valenciana), central de l’Estat espanyol i ocasionalment de l’UE.
 • Justificació econòmica i tècnica dels projectes.
 • Desenvolupament de les activitats pròpies dels projectes assignats.
 • Manteniment quan sigui necessari de les webs i xarxes socials relacionades amb els projectes.
 • Desenvolupar amb autonomía i contribuint amb solidaritat al cicle dels projectes de l’entitat, prestant especial atenció a les fases de formulació i justificació de les subvencions que hi correspongui.

Administració de projectes

 • Gestió administrativa de projectes, que inclou, a més de l’elaboració de les justificacions i formularis de sol·licitud de fons, totes les tasques administratives i comptables relacionades. Organització, planificació i gestió dels arxius i documents.
 • Control de despeses, pressupost, així com elaboració de la justificació econòmica dels projectes que hi corresponguin.
 • Participar activament en el seguiment i anàlisi de les convocatòries de finançament que siguin aplicables a l’entitat.

Altres funcions

 • Suport tècnic a altres activitats i tasques necessàries, com participar en xarxes, campanyes o activitats que els òrgans de l’entitat identifiquin que cal estar present i impulsar o mantenir relacions amb les institucions publiques.
 • Participació i suport en altres activitats recurrents de l’entitat com ara reunions del grup de treball, assemblea, llançaments de publicacions, elaboració d’articles d’opinió o preparació de comunicats, etc.

PERFIL REQUERIT

 • Titulació universitària preferentment en l’àrea de les Ciències Socials.
 • Experiència de dos anys en gestió de projectes en el sector de les ONG.
 • Capacitat de treballar amb autonomia.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Català i castellà.
 • Coneixements informàtics de la utilització de processadors de textos i fulls de càlcul (Excel)

Es valorarà:

 • Experiència en gestió de fons públics i privats.
 • Experiència en tasques de gestió financera de projectes.
 • Coneixement i/o experiència en el sector de la pau.
 • Anglès.

Condicions:

 • Horari: Jornada completa (37,5h)
 • Lloc de treball: Oficines del Centre Delàs a Barcelona, amb possibilitat d’una part de teletreball, flexibilitat horària i 9 dies de lliure elecció anuals.
 • Contracte indefinit, lligat a un projecte bianual.
 • Incorporació: setembre 2024.

Les persones interessades han d’enviar carta de motivació i CV fins el 25 de juliol del 2024 a info@centredelas.org indicant a l’assumpte del correu “Tècnic/a de  projectes de Pau i Desarmament 2024”.

Les candidatures incompletes no seran considerades.

Només es contactarà amb les candidatures seleccionades per fer entrevista.

L’entrevista es preveu per la darrera setmana d’agost, preguem informar sobre la disponibilitat.

 

 

 

Ves al contingut