Tècnic/a de projectes

Fundació Vicki Bernadet

Fins el 10/04/2024


SALARI: Segons conveni laboral de referència i experiència.

La Fundació Vicki Bernadet treballa des de 1997 en l’atenció integral, prevenció i sensibilització dels abusos sexuals a menors comesos en l’àmbit familiar i de l’entorn de confiança dels infants.

Busquem una persona amb capacitat de lideratge i de gestió de projectes amb una alta vocació em temes socials capaç de trobar diverses font de finançament que ajudin i potenciïn el creixement de l’entitat.

MISSIÓ DEL LLOC DE TREBALL

 • Coordinar les convocatòries i cercar noves vies de finançament seguint les polítiques i normatives establertes, per assegurar la viabilitat i sostenibilitat de la Fundació i complir la seva missió, seguint directrius dels òrgans de direcció.

FUNCIONS

 • Identificar i gestionar oportunitats de finançament a través de subvencions públiques, privades, patrocinis i licitacions.
 • Gestionar el cicle dels diferents ajuts en totes les seves fases: redacció, sol·licitud, reformulació, requeriments, informes de seguiment i justificació.
 • Elaboració de memòries tècniques i econòmiques conjuntament amb les responsables d’àrea.
 • Realització de tràmits davant l’Administració: gestió de pròrrogues de contractes públics, manteniment i actualització de dades en els registres on figura l’entitat
 • Potenciar les línies actuals d’ingressos i activar noves vies de finançament contribuint en el seu disseny i desenvolupament conjuntament amb Direcció.
 • Ser responsable del monitoratge de les diferents accions de captació que es duguin a terme, elaborant reports mensuals i vetllant pel compliment dels objectius marcats.

REQUISITS DE L’ASPIRANT

 • Titulació: Llicenciat/da o Graduat/da en l’àmbit de les Ciències Socials.
 • Experiència mínima de 3 anys en la gestió de projectes i captació de fons, amb un enfocament especial en el tercer sector.
 • Coneixement de les metodologies de gestió de projectes i capacitats demostrables en la planificació, execució i avaluació de projectes.
 • Expertesa en la redacció de propostes de projectes i en la gestió completa del cicle de subvencions.
 • Excel·lents habilitats de comunicació i redacció en català, castellà i anglès i capacitat d’anàlisi.
 • Domini d’eines informàtiques i digitals per a la gestió de projectes.
 • En el cas de contractació, serà imprescindible aportar el Certificat conforme no té antecedents penals al Registre Central de Delinqüents Sexuals.

ALTRES REQUISITS QUE ES VALORARAN

 • Autonomia i gestió del temps: capacitat de planificació i organització.
 • Capacitat de fer múltiples tasques i treball en equip.
 • Persona amb capacitat de planificació i disseny de estratègies per assolir els objectius plantejats.
 • Persona pro activa en la proposta de solucions i millores així com també amb capacitat per liderar de forma autònoma i responsable les diferents tasques proposades.
 • Experiència en posicions de captació de fons.

CONDICIONS LABORALS

 • Contracte indefinit com a Tècnic/a de Projectes.
 • Jornada laboral de 38,5 hores setmanals.
 • Salari segons conveni laboral de referencia i experiència.
 • Incorporació immediata.

Les persones candidates han d’enviar el Currículum Vitae i una carta de motivació amb la referència ”Tècnic/a de projectes” a borsatreball@fbernadet.org

 

 

Ves al contingut