Tècnic/a de polítiques d’inclusió

Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

Fins el 12/01/2024


SALARI: 29.359 € bruts anuals.

La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya necessita contractar una persona que, dins de l’àrea de polítiques socials, ocupi la plaça de tècnic/a de polítiques d’inclusió.

Funcions principals:

 • Suport a les àrees d’incidència política i de polítiques socials de la Taula del Tercer Sector.
 • Planificació i coordinació de sessions de treball.
 • Participació en l’elaboració d’anàlisi i documents en temes relacionats amb els àmbits d’incidència de la Taula següents: pobresa i exclusió, habitatge i dret a l’energia, inserció sociolaboral.
 • Gestió tècnica dels següents Grups de Treball:
 • Grup de Treball d’Inclusió i Pobresa.
 • Grup de Treball de Dret a l’Habitatge i a l’Energia.
 • Grup de Treball d’Inserció Sociolaboral.
 • Participació en campanyes i projectes d’incidència en els que està implicada l’organització, en coordinació amb altres àrees o organitzacions.
 • Suport en l’organització d’actes i esdeveniments relacionats amb les temàtiques d’aquesta àrea.
 • Cerca i gestió del coneixement intern i extern.

Perfil requerit:

 • Grau en Sociologia, Ciències Polítiques, o altres branques de les ciències socials.
 • Formació especialitzada en, almenys, algun dels àmbits d’aquesta àrea.
 • Coneixement i experiència en el tercer sector social.
 • Experiència en tasques d’incidència política.
 • Competències necessàries:
 • Capacitat de coordinació de grups de treball.
 • Coneixement de les institucions públiques 2.
 • Capacitat i experiència en redacció d’informes, dictàmens i anàlisis normatiu.
 • Coneixement de la legislació en polítiques socials.
 • Coneixement en tècniques d’investigació social.
 • Coneixement i experiència en l’ús d’eines TIC.
 • Idiomes: català, castellà i anglès.

Es valorarà:

 • Identificació amb la missió i els valors de la institució.
 • Capacitat de comunicació (verbal, escrita), creativitat i responsabilitat.
 • Capacitat d’iniciativa, d’organització i autonomia personal.
 • Capacitat de generar consens, de treball en equip i flexibilitat organitzativa.
 • Capacitat de treball sota pressió.

Condicions del lloc de treball:

 • Tipus de contracte: indefinit.
 • Jornada: completa (38,5 hores/setmana). Flexibilitat horària. Disposem d’un horari flexible per promoure la conciliació de la vida laboral i familiar.
 • Treball a distància: opcionals, dos dies a la setmana un cop passat el període d’integració a l’equip i a les responsabilitats.
 • Incorporació: Febrer de 2024.

Interessats/des:

 • Les persones interessades han de fer arribar un CV actualitzat i una carta de motivació al correu electrònic: taula@tercersector.cat indicant en l’assumpte: PL02-2024_Nom_cognoms
 • El termini de presentació de currículums finalitza el dia 12 de gener de 2024.

Procés de selecció:

 • Es contactarà amb les candidatures pre-seleccionades fins al 19 de gener per acordar entrevistes personals. Les candidates que no hagin rebut cap comunicació per part nostra abans d’aquesta data poden donar per desestimada la seva candidatura.
Skip to content