Tècnic/a de Mentoria

AFEV Catalunya

Fins el 21/04/2024


SALARI: 24.677,80€ bruts anuals aproximats x 12 pagues.

Convocatòria per a Tècnic/a de Mentoria

L’AFEV és una delegació d’una entitat francesa establerta a Catalunya des de fa 15 anys. La seva missió és la mobilització d’estudiants voluntaris/àries per a la seva col·laboració en accions de solidaritat, en particular en territoris amb majors índexs de pobresa.

Cerquem una persona tècnica de mentoria per fer el seguiment i suport de les relacions de mentoria i les persones mentores del projecte de mentoria socioeducativa a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Es tracta d’un contracte temporal de substitució per baixa de maternitat.

Les principals funcions que desenvoluparà el/la Tècnic/a de Mentoria són les següents:

1.Desenvolupament les accions de mentoria enTàndem 

Desenvolupament del projecte enTàndem i seguiment: 

 • Establir / diagnosticar les necessitats socials dels territoris.
 • Assegurar la implementació, el desenvolupament i el seguiment del projecte.
 • Participar en el procés d’avaluació (quantitatiu i qualitatiu) del projecte al propi territori.
 • Coordinar-se amb els/les altres tècnics/ques de mentoria de l’Afev d’altres territoris.

Mobilitzar el voluntariat de l’Afev: 

 • Mobilitzar, desenvolupar i consolidar la xarxa de mentors/es.
 • Donar suport en el disseny així com organitzar i implementar i desenvolupar la formació, seguiment i gestió de la xarxa de voluntariat.

Establir, desenvolupar i supervisar les relacions de mentoria: 

 • Informar i formar sobre la mentoria a les institucions educatives així com altres col·laboradors associatius i institucionals.
 • Identificar els mentorats/des i fer el matching en coordinació amb les institucions col·laboradores.
 • Garantir el desenvolupament, seguiment i supervisió de les relacions de mentoria.

Facilitar i desenvolupar associacions operatives i institucionals 

 • Prospectar nous partners estratègics i educatius.
 • Mantenir el vincle amb els partners i representar l’AFEV.
 • Participar i/o organitzar grups de seguiment de projectes.
 • Participar en temps de treball i als processos de col·laboració col·lectiva.

2.Acompanyament del voluntariat

Acompanyar el voluntariat de l’Afev: 

 • Acollir i dinamitzar el voluntariat.
 • Garantir la formació obligatòria del voluntariat mentor.
 • Garantir el seguiment del voluntariat en les seves funcions i tasques.
 • Acompanyament individual de persones voluntàries en servei cívic.

3. Dinamització de la xarxa

Organitzar la vida de l’associació local i participar en la vida associativa col·lectiva:

 • Dinamitzar la xarxa de col·laboradors/es institucionals i associatius.
 • Transmetre els valors de l’Afev.
 • Estar plenament implicat/da en la mobilització i dinamització de la xarxa de voluntariat.
 • Treballar en cooperació i en equip amb la resta de tècnics/ques de mentoria de l’Afev, a nivell regional, internacional així com a les formacions.
 • Participar en les reflexions col·lectives sobre la mentoria.
 • Mantenir-se informat/da de la vida de l’associació (lectura nota interna, intranet …).
 • Contribuir als informes (Comet, informes de seguiment …).
 • Gestionar les condicions materials de l’activitat.
 • Participar en logística per a temps col·lectius.

Difusió del projecte a nivell del territori: 

 • Assegurar els vincles i l’acollida dels mitjans.
 • Participar en xarxes socials (amb suport de la persona responsable de Comunicació de l’Afev).
 • Crear eines locals de comunicació.
 • Organitzar esdeveniments.
 • Ser el corresponsal de les campanyes nacionals de comunicació.

S’ofereix: 

 • Contractació laboral de 30 hores setmanals fins 30/10/2024 (amb periode de prova i  possibilitat de pròrroga).
 • Data prevista d’incorporació: inicis de maig 2024.
 • Lloc de feina: Barcelona i àrea metropolitana.
 • Avantatges: flexibilitat horària, 7 setmanes de vacances l’any així com altres avantatges socials.

Requisits: 

 • Titulació universitària (Educació social, Pedagogia, Psicologia o similar) o bé titulació en un grau superior de mòduls formatius (estudis socials i/o educatius).
 • Mínim 2 anys d’experiència en desenvolupament de projectes i/o en acció social o intervenció educativa.
 • Experiència contrastada en projectes de mentoria com a professional, mentor/a o mentorat/da.
 • Coneixements de la xarxa local.
 • Sensibilitat i interès pel present projecte i per l’associació.
 • Domini oral i escrit del català i del castellà.
 • Domini en el ús del paquet Office així com de l’ús d’internet i de les eines videoconferència, treball col·laboratiu digital, etc.
 • Facilitat per les relacions socials i humanes.
 • Capacitat pedagògica i comunicativa amb diversitat de públics, especialment amb infants, adolescents, joves, famílies i voluntariat.
 • Competències professionals: gestió d’equips, gestió de projectes, capacitat d’organització, de dinamització i de treball en equip i en xarxa.
 • Capacitat per treballar de forma autònoma.
 • Es valorarà coneixença del món universitari i experiència en educació en el lleure.
 • Es valorarà formació en gestió de projectes de mentoria social i educativa.

Contacte: 

 • Feu-nos arribar una carta de motivació i el vostre currículum a: administracio@afev.org
 • Data límit de recepció de currículums: 21 d’abril de 2024
Skip to content