Tècnic/a de l’oficina d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de Barcelona

Fundació Bayt al-Thaqafa

Fins el 13/12/2023


SALARI: De 29.000€ a 30.000€ bruts anuals.

Bayt aI-Thaqafa es constitueix amb la finalitat de facilitar la integració social, cultural, religiosa, política i cívica de les persones migrades a la nostra societat, generant un espai i sentiment de pertinença, sense pèrdua de la pròpia identitat, així com de donar a conèixer la diversitat cultural i fomentar l’intercanvi i el diàleg entre les diverses cultures.
La religió és sens dubte un factor d’integració clau en el procés de qualsevol persona. És per això que la fundació Bayt al-Thaqafa té una relació contractual amb l’Ajuntament de Barcelona per a la gestió de l’Oficina d’Afers Religiosos.
Busquem doncs, una professional amb sensibilitat i interès per la diversitat religiosa i cultural que vulgui treballar a l’Oficina d’Afers Religiosos (OAR), un servei municipal que treballa per garantir la llibertat religiosa a la ciutat i fomentar el coneixement de la seva pluralitat i espais d’intercanvi i reconeixement mutus.

Principals Responsabilitats i Funcions

1 – Acompanyar i assessorar a les entitats religioses de la ciutat de Barcelona.
2 – Coordinar-se i assessorar altres àmbits de l’Ajuntament sobre el fet religiós.
3 – Elaborar informes de rellevància que visibilitzin l’estat actual de la pluralitat religiosa a la ciutat de Barcelona.
4 – Gestionar i impartir formació en relació a la pluralitat religiosa al personal municipal i  altres agents del municipi.
5 – Difondre i promoure l’aplicació de les mesures de govern en matèria de diversitat religiosa i cultural.
6 – Donar resposta a situacions d’emergència i conflicte relacionades amb el fet religiós o de creences.
7 – Promoure la participació de les entitats religioses en espais de territori.
8 – Participar en actes i accions de reconeixement, sensibilització i difusió sobre pluralitat religiosa.
9 – Donar visibilitat i promoure l’OAR.

Aptituds, coneixements i competències requerides

Formació Acadèmica:

 • Llicenciatura de l’àmbit del dret, les ciències polítiques, humanitats o ciències socials.
 • Formació i coneixements sobre pluralitat religiosa.
 • Coneixements d’ofimàtica.
 • Es valorarà:
 • Coneixements o especialització en tradicions cristianes.
 • Coneixement o especialització en cultura romaní.

Experiència professional:

 • Experiència en gestió de la diversitat cultural i religiosa.

Es valorarà:

 • Experiència professional a l’Ajuntament de Barcelona i/o altres administracions públiques.

Idiomes:

 • Català nivell C.
 • Domini de l’anglès.

Es valorarà:

 • Domini d’altres llengües minoritàries presents a la ciutat.

Recursos i aptituds personals:

 • Habilitats socials i de comunicació (atenció al públic)
 • Capacitat resolutiva.
 • Capacitat organitzativa, de planificació i de gestió.
 • Capacitat de treball en equip i cooperació.
 • Flexibilitat i capacitat d’adaptació als canvis.
 • Orientació al servei.
 • Mirada interseccional.

D’acord amb l’Instrucció de la Comissió de Govern de 19 de maig de 2022 per al foment de la contractació laboral diversa per raons de representativitat i d’eficàcia dels contractes de serveis d’atenció a les persones a través de la definició i aplicació de clàusules socials en els plecs o documents que regeixen les licitacions de l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà positivament les candidatures de perfils professionals d’orígens culturals i lingüístics diversos.

Condicions laborals

 • Contractació: 1 any.
 • Dedicació: Jornada complerta (37,5 h / setmana)
 • Distribució horària: matí i tarda.
 • Incorporació: gener 2024.

Dades de contacte

 • Data límit de recepció de CV: 13 de desembre 2023
 • Enviar sol·licituds a iris.andre@bayt-al-thaqafa.org indicant en l’assumpte: “Tècnic/a OAR”.
Skip to content