Tècnic/a de Licitacions i Projectes

Intress

Fins el 02/02/2023


SALARI: 1.714,28€ (x 14 pagues, 24.000€ anuals/bruts)

A. PLAÇA VACANT:

Intress està formada per diferents entitats sense ànim de lucre que atenen persones en risc d’exclusió social des de l’inici al final del seu recorregut vital, en el moment en què el necessitin. Porta més de 35 anys treballant perquè les persones exerceixin els seus drets i puguin triar com volen viure. Som una entitat que impulsa la transformació social cap a una major justícia i equitat per a les persones, desenvolupant projectes socials. La nostra visió és ser una organització sostenible que des de la gestió del saber contribueix a la transformació social, realitzant projectes i recerques que generen oportunitats de desenvolupament en les persones i en la comunitat.

Els nostres valors són: Creença en la Llibertat de la Persona, Equitat, Confiança, Creativitat, Proximitat, Sostenibilitat i Feminisme.

Es precisa un/a Tècnic/a per a la redacció de licitacions i per incorporar-se a l’equip de treball de projectes i concursos de l’entitat, a Barcelona.

 • Redacció i maquetació de propostes tècniques per a la presentació de licitacions i subvencions en l’àmbit de la infància i família, persones majors, dones, salut mental i justícia i comunitat, segons els terminis marcats i en coordinació amb els diferents departaments o agents implicats.
 • Redacció i maquetació de les memòries de seguiment i de justificació, segons els terminis marcats i en coordinació amb els diferents departaments o agents implicats.
 • Realitzar la lectura i anàlisi dels diferents plecs tècnics i administratius i de les bases de les convocatòries.
 • Col·laborar en l’anàlisi de les oportunitats en diversos sistemes d’alerta de concursos amb les administracions públiques, estudi i anàlisi de la legislació, mercat i competidors.
 • Fer costat al seu responsable directe en l’elaboració dels informes i les memòries necessàries i vinculades a la missió del departament.
 • Donar suport en la relació amb els clients.
 • Recolzar en l’elaboració de documents que es desprenguin del treball de les àrees de coneixement, així com els indicadors de cadascun dels models de les àrees d’atenció de l’entitat.

B. REQUISITS:
Formació acadèmica necessària:

 • Formació universitària.

Experiència professional mínima:

 • Experiència mínima de 3 anys exercint funcions similars en la formulació de projectes i la sol·licitud de licitacions i/o subvencions de l’àmbit social a nivell nacional i/o internacional (abstenir-se candidatures sense l’experiència mínima).
 • Maneig de programes de disseny gràfic i maquetació.

Coneixements necessaris:

 • Maneig d’office avançat.
 • Espanyol i Català mínim nivell C.

Altres aspectes a valorar:

 • Formulació de projectes.
 • Marc lògic.
 • Flexibilitat d’horari.
 • Treball en equip.
 • Coneixements del tercer sector.

Núm. hores setmanals: 38,5h
Horari: dilluns a divendres (un dia de teletreball)
Incorporació: immediata

Skip to content