Tècnic/a de licitacions i projectes

Intress

Fins el 15/03/2023


SALARI: Retribució mensual/brut: 1.714,28€ (x 14 pagues, 24.000€ anuals/bruts).

Incorporació: immediata.
Núm. hores setmanals: 38,5h.
Horari: dilluns a divendres (un dia de teletreball).

Es precisa un/a Tècnic/a per a la redacció de licitacions i per incorporar-se a l’equip de treball de projectes i concursos de l’entitat, a Barcelona.

 • Redacció i maquetació de propostes tècniques per a la presentació de licitacions i subvencions en l’àmbit de la infància i família, persones majors, dones, salut mental i justícia i comunitat, segons els terminis marcats i en coordinació amb els diferents departaments o agents implicats.
 • Redacció i maquetació de les memòries de seguiment i de justificació, segons els terminis marcats i en coordinació amb els diferents departaments o agents implicats.
 • Realitzar la lectura i anàlisi dels diferents plecs tècnics i administratius i de les bases de les convocatòries.
 • Col·laborar en l’anàlisi de les oportunitats en diversos sistemes d’alerta de concursos amb les administracions públiques, estudi i anàlisi de la legislació, mercat i competidors.
 • Fer costat al seu responsable directe en l’elaboració dels informes i les memòries necessàries i vinculades a la missió del departament.
 • Donar suport en la relació amb els clients.
 • Recolzar en l’elaboració de documents que es desprenguin del treball de les àrees de coneixement, així com els indicadors de cadascun dels models de les àrees d’atenció de l’entitat.

REQUISITS:

Formació acadèmica necessària:

 • Formació universitària.

Experiència professional mínima:

 • Experiència mínima de 3 anys exercint funcions similars en la formulació de projectes i la sol·licitud de licitacions i/o subvencions de l’àmbit social a nivell nacional i/o internacional (abstenir-se candidatures sense l’experiència mínima).
 • Maneig de programes de disseny gràfic i maquetació.

Coneixements necessaris:

 • Maneig d’office avançat.
 • Espanyol i Català mínim nivell C.

Altres aspectes a valorar:

 • Formulació de projectes.
 • Marc lògic.
 • Flexibilitat d’horari.
 • Treball en equip.
 • Coneixements del tercer sector.

 

Ves al contingut