Tècnic/a de Gestió

Fundació Migra Studium

Fins el 30/06/2023


SALARI: 1.300€ bruts mensuals x14 pagues. (contracte indefinit, 30 hores setmanals)

En dependència de la responsable d’administració tindrà com a missió vetllar pel bon funcionament intern de l’entitat i l’adequació a la normativa aplicable, realitzant les següents tasques:

 • Responsabilitzar-se del manteniment de les instal·lacions i de l’equipament tècnic i informàtic de l’entitat.
 • Supervisió dels aspectes legals de l’entitat: protecció de dades, assegurances, compliment normatiu, riscos laborals, LOPD i altres.
 • Gestió de proveïdors: neteja, subministraments i altres.
 • Control i seguiment de les compres (materials, bitllets de transport i sortides, alimentació, neteja, banc d’aliments…).
 • Control i seguiment de donatius (cobraments, introducció a la base de dades)
 • Implementar i supervisar el sistema d’entorn segur.
 • Donar suport a l’equip d’administracio en tasques relacioonades amb la tramitació de subvencions.
 • Participar activament en les activitats de formació i reunions de treball que es proposin des de la direcció de l’entitat.
 • Coordinació de l’equip de voluntariat de gestió interna.

Requisits per al lloc de treball:

 • Identificació i compromís amb la missió i valors de la fundació Migra Studium.
 • Titulació relacionada amb l’àmbit de la gestió.
 • Experiència en gestió interna.
 • Experiència de treball amb voluntariat.
 • Experiència en la col·laboració en entitats socials.
 • Coneixements d’Informàtica, ús del drive i base de dades CRM.
 • Domini escrit i parlat del català i el castellà.
Skip to content