Tècnic/a de gestió econòmica de projectes a Maghreb

NOVACT

Enviar CV a rr.hh@novact.org

Fins el 29/03/2023


SALARI: 26.037,20 € bruts anuals, prorratejats en 12 pagues (pagues extres incloses).

Data límit de presentació de candidatures: 15/04/2023 (inclòs)

Ubicació: Tunis – Tunísia

Tipus de contracte: Contracte indefinit com a expatriat.

Jornada completa: 37,5 hores setmanals.

Incorporació prevista: Juny 2023 

Referència: TGETUN-2023

Sobre NOVACT

NOVACT (www.novact.org) és una associació independent i sense ànim de lucre amb seu central a Barcelona i amb oficines a Amman (Jordània), Madrid, Ramallah (Palestina) i Tunis (Tunísia). El nostre objectiu és promoure accions noviolentas per a la transformació social cap a la defensa dels drets humans, la seguretat humana i la justícia social. Els projectes de cooperació internacional de l’organització a les regions del Maghreb, Mashreq, Est d’Europa i Caucas, es combinen amb estratègies d’incidència polític-social a Catalunya, Espanya i resta d’Europa.

Novact dóna molta importància al treball amb moviments socials, així com les seves necessitats, intentant fer de pont entre demandes socials i institucions.

Novact transversalitza la perspectiva de gènere en totes les seves activitats, projectes i funcionament per tant en cadascuna de les nostres ofertes laborals, la sensibilitat i enteniment d’aquesta visió és fonamental per a les candidatures.

Sobre el Lloc

Objectiu General

 • En coordinació directa amb la coordinadora regional del Maghreb i el responsable de gestió econòmica en seu, la/el TGE formarà part de l’equip tècnic encarregat de la gestió dels projectes de cooperació de NOVACT en Maghreb.
 • En concret serà responsable de la gestió administrativa, logística, econòmica i financera de totes les operacions de NOVACT en Maghreb, segons els estàndards interns de l’entitat i d’organismes nacionals (AECID, Comunitats Autònomes especialment ACCD, ajuntaments, etc. i internacionals (Unió Europea, fons privats etc.).
 • Haurà de ser garant del compliment de processos de gestió, tant interns com donants, dels projectes al seu càrrec: assessorant, detectant riscos i plantejant solucions que assegurin una gestió eficient i transparent.
 • Participar en els processos de reflexió oberta i permanent amb els equips per a adaptar, adequar i millorar els processos de treball en els quals participa.

Funcions i responsabilitats

Gestió econòmica de projectes

 • Assegurar la gestió financera dels projectes garantint l’harmonització de les eines financeres, comptables i de gestió de RH compatibles amb les legislacions nacionals i els estàndards de NOVACT i dels finançadors.

Gestió Financera

 • Consolidar els informes financers dels projectes de conformitat amb els models dels finançadors i en coordinació amb la seu. I recepció i supervisió dels informes de justificació econòmica presentats per les sòcies locals.
 • Coordinar les auditories financeres que seran realitzades sobre les despeses de projectes en Maghreb.
 • Anticipar les necessitats de tresoreria dels projectes, preparar i enviar la previsió de la tresoreria de projectes i de les despeses de les oficines a seu amb el vistiplau de la coordinadora Maghreb.

Gestió Comptable

 • Garantir una gestió eficient i de qualitat de les subvencions rebudes, assegurant la qualitat dels documents justificatius i assegurar que totes les despeses siguin justificats amb un document de trànsit legal i de conformitat amb els procediments de NOVACT i dels donants dels projectes.

Gestió Administrativa

 • Assegurar l’existència, el seguiment i l’arxiu de tots els documents administratius i comptables de les oficines, relatius a les seves operacions, assegurant un sistema d’arxiu eficaç i eficient que faciliti la ubicació dels documents.
 • Participar en les formulacions de subvencions i programes, preparar i actualitzar les previsions pressupostàries de projectes en coordinació amb l’equip tècnic i la seu.

Representació de Novact

 • Representar NOVACT, juntament amb la coordinadora Maghreb davant les autoritats i les sòcies en els aspectes financers, administratius, jurídics de projectes i de l’oficina.

GESTIÓ D’OFICINA

 • Participar en la formulació dels pressupostos anuals de les oficines.
 • Seguir i supervisar (Redactar si necessari) els contractes locals d’assegurances, de lloguer, i els contractes amb proveïdors i tercers.
 • Supervisar l’equipament, el manteniment de l’oficina i del parc informàtic.
 • Realitzar l’inventari anual d’equips i actius fixos de l’oficina i assegurar la seva organització, control i valorització.
 • Assegurar bones condicions de treball en l’oficina en col·laboració amb l’equip tècnic.

Licitacions

 • Elaborar els documents de les licitacions i participar en la direcció dels processos de licitacions (aplicació de procediments de licitacions, coordinació, llançament i seguiment de les licitacions, selecció d’ofertes) en coordinació amb l’equip tècnic i la seu.
 • Controlar la qualitat d’execució de licitacions, com a principal interlocutor amb els proveïdors, assegurant que els consultors, els prestadors de serveis i els proveïdors respectin els termes i condicions contractuals, i els terminis d’execució.
 • Preparar l’exempció d’IVA per a les administracions competents.

Sobre TU

 • Ets una persona íntegra amb sòlids valors personals, alineada amb la nostra missió i especialment compromesa amb els principis noviolents com les estratègies transformadores, la defensa dels drets humans i la justícia global.

És necessari demostrar

 • Tenir una titulació universitària en Ciències Econòmiques i Empresarials, Finances, Administració i Direcció d’Empreses o equivalents.
 • Tenir experiència significativa d’almenys 2 anys en un lloc similar o de responsable financer en una organització humanitària, de desenvolupament, de construcció de pau o drets humans.
 • Tenir coneixement de normatives i exigències de finançadors (AECID, ACCD, la Unió Europea)
 • Tenir capacitat de redacció de pressupostos, d’anàlisis, d’iniciació d’enfocaments innovadors i originals de treball, coneixement de desafiaments organitzacionals d’ONGs.
 • Tenir la capacitat de treball en equip, proactiva, flexibilitat i adaptació als canvis.
 • Coneixement i expressió oral i escrita fluida en castellà i francès.
 • Tenir bon coneixement de paquets d’ofimàtica, especialment, maneig de fulls de càlcul, word i programes de comptabilitat o l’ús d’algun ERP.

Es valorarà

 • Coneixement del catalan i/o l’àrab seran altament valorades.
 • Tenir experiència de treball d’almenys 2 anys gestionant projectes de cooperació internacional.
 • Tenir coneixement de normatives i exigències de finançadors : l’ajuntament de Barcelona.

CONTACTE

Enviar una carta de motivació i CV, hauran d’enviar-se per correu electrònic abans del 15 d’abril 2023  a l’adreça de correu electrònic rr.hh@novact.org indicant en l’assumpte “TGETUN-2023”. 

Una vegada realitzada la selecció prèvia, es requerirà la realització d’entrevistes i una possible prova pràctica de coneixements.

 

Ves al contingut