Tècnic/a de gestió econòmica de projectes

AlterNativa - Intercanvi amb Pobles Indígenes

Fins el 10/09/2023


SALARI: 12.027€ bruts anuals

Perfil

Persona amb experiència en la gestió econòmica de projectes de Cooperació i EpD.

Funcions

Gestió econòmica integral de les subvencions i projectes de l’entitat:

  • Formulació econòmica.
  • Seguiment pressupostari.
  • Justificació (incloent-hi les auditories que calguin).

Relació amb les administracions públiques per qüestions relacionades amb la part econòmica dels projectes.

Suport a les entitats sòcies locals per a la justificació econòmica de projectes.

Requisits

Experiència demostrable en gestió econòmica de projectes, formulació i justificació de projectes de cooperació al desenvolupament i EpD.

Experiència demostrable en la gestió econòmica de les subvencions públiques d’almenys l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l’Ajuntament de Barcelona.

Coneixements en profunditat de bases de convocatòries de subvencions.

Domini d’Excel.

Domini de català i castellà (nivell C).

Valorable

Capacitat de redacció de projectes de cooperació i EpD.

Experiència de treball i/o coneixements de Pobles Indígenes.

Implicació en moviments socials.

Durada

Indefinida (amb un període de prova de 6 mesos).

Inici

Incorporació a finals de setembre de 2023.

Retribució

Segons barem intern.

Horari

Mitja jornada amb horari flexible presencial i virtual (amb possibilitat d’ampliació).

Termini

Interessats/des enviar CV fins al 10/09/23 a projectes@alternativa-ong.org.

 

Skip to content