Tècnic/a de control de gestió

Intress

Fins el 03/04/2023


SALARI: 1.644,56€ bruts mensuals (x 14 pagues: 23.023,84€ bruts anuals).

Plaça vacant: Tècnic-a de Control de Gestió.

Centre o Servei: Seu Barcelona.

Ubicació del centre: Barcelona.

Data d’incorporació: Immediata.

Núm. hores setmanals: 38,5h.

Horari: De 08.00 a 15:00h i dues tardes de 16.00h a 18:00h.

Funcions del lloc de treball:

 • Col·laborar amb el responsable de Control de Gestió en l’elaboració dels pressupostos anuals de l’Organització amb l’objectiu d’atendre les necessitats estratègiques de la companyia en termes econòmics.
 • Preparar juntament amb el responsable de Control de Gestió els informes de reporti a la Junta Directiva del tancament mensual econòmic/pressupostari amb l’objectiu de presentar la situació econòmic financera de l’entitat i facilitar la presa de decisions.
 • Preparar els informes pressupostaris mensuals dels serveis i ASG per a controlar el correcte ajust al pressupost FORCAST amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat de l’organització.
 • Col·laborar amb el responsable de Control de Gestió en l’elaboració de pressupostos per a nous contractes, concursos, renovacions, prorrogues.
 • Preparar les dades econòmiques pressupostàries per a la presentació a subvencions públiques, així com la preparació de justificacions requerides.
 • Extreure les dades estadístiques requerides per administracions o entitats i/o introducció de dades en els sistemes telemàtics corresponents amb la finalitat de complir amb els criteris legals i de contractació.

Requisits:

Formació acadèmica necessària:

 • Llicenciatura en econòmiques, empresarials i estudis similars.
 • Postgrau/Màster específic de la seva àrea d’activitat: Control de Gestió.

Experiència professional necessària:

 • 1 any exercint funcions com a tècnic en departament equivalent.
 • Experiència de treball amb ERP per a gestionar l’activitat diària.

Coneixements necessaris:

 • Excel avançat.
 • Word avançat.

Altres aspectes a valorar:

 • Coneixements de comptabilitat.
Skip to content