TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ

ALZHEIMER CATALUNYA FUNDACIÓ

Fins el 15/05/2023


SALARI: 28.000 euros bruts anuals (12 pagues)

ALZHEIMER CATALUNYA FUNDACIÓ és una entitat privada sense ànim de lucre que treballa des del 1988 amb la missió de donar suport, orientació i visibilitat a la persona amb demència i a tot el seu entorn. Ho fem des del respecte a la dignitat de la persona i la defensa dels seus drets perquè visquin sempre amb la màxima qualitat.

Per dur a terme la nostra missió, hem desenvolupat 3 àrees diferenciades per donar suport i cobertura tant a la persona diagnosticada com a les famílies i als professionals que hi treballen en l’entorn de la persona. L’àrea de Persona i Família, des d’on desenvolupem activitats i serveis per a les famílies de les persones afectades per algun tipus de demència, Formació i Consultoria, des d’on formem i acompanyem als professionals del sector i Ajudar i Protegir que com a entitat acreditada pels organismes oficials, ofereix assistència a la pròpia persona afectada que no disposa dels suports adequats per a la seva cura. Et convidem a consultar el nostre lloc web: www.alzheimercatalunya.org

La posició que cerquem és per cobrir una vacant de TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ per a realitzar tasques de suport comunicatiu a les àrees i definir, planificar i executar les accions comunicatives externes pel conjunt de la Fundació.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

El o la tècnic/a de comunicació és l’encarregat/da de desplegar i executar les diferents accions previstes per assolir els objectius de comunicació interna i externa establerts en el Pla Estratègic de la Fundació i que es concreten en el Pla de Comunicació anual.

L’objectiu principal del tècnic/a de comunicació és vetllar per la imatge corporativa de l’entitat, mantenir-ne la reputació i potenciar la visibilitat i el reconeixement de la tasca, els projectes o l’activitat davant els diferents públics (interns i externs) i en els mitjans de comunicació.

Formarà part de l’Àrea de Comunicació i dependrà directament de la direcció.

Funcions estratègiques

Creació, implementació i avaluació del Pla de Comunicació de l’entitat

La persona encarregada haurà d’idear el Pla de Comunicació anual de l’entitat establint els objectius que es creguin necessaris emmarcats en el Pla Estratègic de la Fundació.

• Creació i implementació d’una estratègia de continguts pels canals de l’entitat

S’haurà d’elaborar una estratègia de continguts pels diversos canals i públics de l’entitat. Aquesta estratègia inclou xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram i Linkedin), el blog i mailing.

• Coordinació de la comunicació de les àrees de la Fundació

Alzheimer Catalunya Fundació treballa a partir de tres àrees diferenciades que tenen objectius comunicatius diversos. Cal coordinar i donar resposta a les seves necessitats creant i implementant estratègies específiques emmarcades en el Pla de Comunicació de l’entitat.

• Ideació de campanyes de comunicació

Crear campanyes de comunicació efectives que responguin als objectius de l’Àrea de Comunicació.

• Organització d’esdeveniments

S’hauran de planificar i coordinar esdeveniments enfocats a la sensibilització, augment de la notorietat i millora del posicionament d’Alzheimer Catalunya Fundació.

• Contacte i relació amb premsa

Mantenir i ampliar la base de dades de mitjans de comunicació, redactar notes i convocatòries de premsa, coordinar la redacció d’articles d’opinió al diari Social.cat.

• Contacte i relació amb proveïdors de serveis

Supervisió dels acords arribats i serveis contractats amb proveïdors externs relacionats amb l’àrea de Comunicació.

• Anàlisi de les accions comunicatives i mètriques

Anàlisi de dades extretes de la pàgina web, xarxes socials i mailing, així com dels KPIs establerts per cada campanya, esdeveniment i el propi Pla de Comunicació.

Funcions tècniques

• Creació i publicació de contingut

Redacció de notícies pel blog de l’entitat, creació i publicació de posts a les xarxes socials, redacció de les memòries anuals i d’altres documents o informes corporatius.

• Creació i maquetació de materials comunicatius

Caldrà crear i maquetar materials com cartells, infografies, informes i d’altres documentacions corporatives.

• Actualització de la web de l’entitat i recull de mètriques

S’hauran de publicar activitats, recursos i notícies al web de l’entitat, així com revisar periòdicament els continguts estàtics i recollir les mètriques.

• Publicació d’activitats a agendes i altres perfils com Google Business

Publicació periòdica de continguts a les diverses agendes d’activitats i formacions que existeixen.

ES REQUEREIX

Competències Tècniques:

– Coneixements de màrqueting, publicitat i relacions públiques i comunicació corporativa.
– Domini de tècniques de dinamització de xarxes socials.
– Domini del programari i aplicacions d’entorns 2.0 i de mitjans de comunicació digitals.
– Coneixements sobre redacció de continguts periodístics i publicitaris.
– Domini de la llei de protecció de dades i normativa sobre drets d’imatge.

Competències Bàsiques:

– Competències digitals per la recerca i la gestió de la informació.
– Nivell alt en redacció de català i castellà.

Aptituds personals:

– Orientació a l’assoliment
– Treball en equip i cooperació
– Comunicació
– Escolta activa
– Planificació i rigor
– Flexibilitat

Titulació i experiència

– Estudis universitaris en Publicitat i Màrqueting, Comunicació, Ciències de la informació o similar.
– Experiència de mínim 2 anys en tasques similars, preferentment en entitats del sector social

Es valorarà molt positivament

– Formació complementària en comunicació corporativa, Community Manager, Disseny Gràfic, màster en Màrqueting Digital, captació de fons.
– Persona sensible i adherida a la missió de l’entitat
– Interès i motivació per treballar en el sector social

OFERIM

– Contracte laboral indefinit a jornada complerta
– Flexibilitat horària
– Promoció interna i creixement professional
– Formació continuada
– Oficines cèntriques i ben comunicades a Barcelona ciutat
– Excel·lent ambient laboral
– Millora salarial sobre el conveni de referència (acció social estatal)

Per aplicar a la posició
1. En un únic document pdf:
• Carta d’interès justificant la motivació i experiència prèvia (màx. 1 f).
• CV (màx. 2 f).
2. Indica on has visualitzat l’oferta publicada
3. Remetre al correu electrònic: info@alzheimercatalunya.org
• Assumpte: Tècnic/a en Comunicació
• Data límit: 15/05/2023

Skip to content