Tècnic/a de comunicació

ECAS - Entitats Catalanes d’Acció Social

Fins el 01/03/2023


SALARI: 2.050 € bruts mensuals.

ECAS – Entitats Catalanes d’Acció Social som una federació que aglutina més d’un centenar d’entitats, que treballen amb col·lectius i persones en situació de vulnerabilitat.

El nostre objectiu és sumar esforços i vehicular-los per afavorir la inclusió, fer efectius els drets de les persones, promoure la plena ciutadania i contribuir al benestar de tota la població mitjançant la construcció d’una societat basada en el compromís i la corresponsabilitat, amb una cohesió social sòlida i duradora de la qual tothom en sigui partícip.

La inserció sociolaboral dels col·lectius en situació o risc d’exclusió, les polítiques actives d’ocupació, i la participació del tercer sector social en les estratègies i programes per a la creació d’ocupació a Catalunya són un àmbit de treball prioritari per a ECAS.

Entre els projectes que es desenvolupen actualment destaca el Programa Next Diversitat i Empresa, el qual, en aliança amb PIMEC, promou la inserció laboral de les persones pertanyents a col·lectius vulnerables amb dificultats d’inserció, a través de diverses actuacions tant en l’àmbit de la petita i mitjana empresa com en l’àmbit de les persones, facilitant l’acompanyament, capacitació i formació dels col·lectius en situacions de vulnerabilitat.

És en aquest marc que obrim un procés de selecció per a la incorporació d’un/a Tècnic/a de comunicació, com a figura de suport tant a l’àrea de comunicació general d’ECAS com a la comunicació del Programa Next Diversitat i Empresa, fent equip i sota la coordinació de les Responsables de Comunicació corresponents.

DESCRIPCIÓ GENERAL

Funcions vinculades al Programa Next Diversitat i Empresa:

 • Elaboració i redacció de continguts.
 • Maquetació de documents, presentacions i butlletins.
 • Actualització de la pàgina web.
 • Suport a l’organització d’esdeveniments.
 • I altres tasques vinculades amb les accions previstes al pla de comunicació del projecte.

Funcions vinculades a l’àmbit de la comunicació general de l’entitat:

 • Suport a l’actualització de la pàgina web.
 • Suport a la gestió de xarxes socials de l’entitat.
 • Suport a l’execució de la comunicació interna i externa de l’entitat (butlletins, web).
 • Coordinació de l’elaboració de la memòria 2022.
 • Aquesta figura tindrà una doble dependència funcional: d’una banda, la Responsable de Comunicació del Programa Next Diversitat i Empresa i, de l’altra, a la Responsable de comunicació d’ECAS.

Requeriments

 • Estudis de comunicació i/o màrqueting.
 • Experiència en disseny de campanyes de comunicació i sensibilització social.
 • Domini de tècniques de dinamització de xarxes socials.
 • Coneixement de programes d’edició d’imatge, vídeo i web.
 • Valorable coneixements de màrqueting, publicitat i comunicació corporativa.
 • Valorable coneixements i/o experiència en el sector social.
 • Valorable experiència en organització d’esdeveniments.
 • Excel·lent nivell de redacció en català.

Competències

 • Excel·lent capacitat de comunicació.
 • Capacitat d’adaptació multidisciplinar en el dia a dia del si d’un equip professional reduït.
 • Alt nivell d’organització i excel·lent capacitat de gestió.
 • Habilitats per al treball col·laboratiu.
 • Orientació a resultats.
 • Capacitat de resposta ràpida a les necessitats del programa.
 • Implicació i compromís amb el projecte.

Condicions laborals:

 • Entitat que contracta: Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS)
 • Jornada laboral: 38,5 hores setmanals.
 • Contracte: temporal 4 mesos.
 • Data d’incorporació prevista: el més aviat possible.

La data límit per rebre candidatures és l’1 de març de 2023 i ens els han de fer arribar a: coordinacioinsercio@acciosocial.org

Skip to content