Tècnic/a de Comunicació

ASSÍS

Enviar CV a persones@assis.cat

Fins el 28/06/2024


SALARI: 24.677,80€ bruts anuals x 14 pagues.

ASSÍS treballa per millorar la qualitat de vida de les persones en situació de sense llar, oferint espais de relació positiva i fent-les protagonistes dels seus processos de canvi. Som una entitat que des de 2001 treballem de forma compromesa i innovadora per oferir atenció, serveis i acompanyament social i emocional a les persones ateses.

Actualment, a ASSÍS, obrim un procés de selecció dirigit a incorporar una persona tècnica de comunicació. En dependència de la responsable de comunicació d’ASSÍS, serà l’encarregada de desplegar i executar les diferents accions previstes per assolir els objectius de comunicació interna i externa establerts en l’estratègia de comunicació de l’entitat.

Funcions:

 • Creació de continguts (text, imatge i vídeo)
 • Pàgina web.
 • Xarxes socials.
 • Butlletins informatius.
 • Materials per premsa.
 • Materials de difusió (presentacions, propostes…)
 • Materials de comunicació interna.
 • Materials de fundraising i captació de fons.

Gestió de les xarxes socials de l’entitat:

 • Monitorització de xarxes socials de l’entitat i l’entorn.
 • Publicació de continguts a les xarxes socials de l’entitat.
 • Elaboració d’informes de seguiment.
 • Proposta de noves accions i detecció d’oportunitats.
 • Manteniment i creació dels continguts del web de l’entitat.
 • Suport en l’organització d’esdeveniments, jornades i activitats de sensibilització o incidència política de l’associació.
 • Suport en la gestió de bases de dades de l’entitat.

Formació:

 • Títol universitari, preferiblement en Ciències de la Comunicació, Periodisme, Comunicació Audiovisual.
 • Coneixements d’usuari avançat en programes ofimàtics d’ús general (Excel, Accés, Powerpoint)
 • Informàtica i noves tecnologies aplicades a la comunicació.

Competències tècniques:

 • Domini d’eines de disseny (Canva, Photoshop, In design, Illustrator…)
 • Coneixements de màrqueting, publicitat i comunicació corporativa.
 • Domini de tècniques de dinamització de xarxes socials.
 • Domini del programari i aplicacions d’entorns 2.0 i de mitjans de comunicació digitals.
 • Català i castellà. Nivell mitjà/alt d’anglès.
 • Coneixements sobre redacció de continguts periodístics i publicitari.

Es valorarà:

 • Experiència en redacció, maquetació i elaboració d’informes, presentacions, memòries, cartelleria, gràfica, infografia i audiovisual.
 • Capacitat d’organització, de planificació́ i facilitat per treballar en equip.
 • Creativitat, iniciativa i innovació.
 • Experiència amb la relació amb mitjans de comunicació.
 • Experiència en la gestió de XXSS corporatives i en la recollida i informe de dades.
 • Capacitat de recerca d’informació, d’anàlisi, d’estructuració, de priorització́ i d’organització de la mateixa.
 • Capacitat de comunicació escrita i oral.
 • Interès pel sector social, en concret per l’àmbit del sensellarisme.

Oferim:

 • Contracte indefinit amb Conveni Acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc.
 • Jornada de 38,5 hores setmanals amb incorporació immediata.
 • Horari entre de 8h a 17h de dilluns a dijous i entre 8h a 15 h divendres, amb flexibilitat sempre que sigui compatible amb la correcta execució de les tasques.
 • Bon ambient de treball en una associació compromesa amb la seva missió.
 • Fins a 30 hores de formació continuada a realitzar durant l’any.
Ves al contingut