Tècnic/a de captació de fons

Fundació Comtal

Enviar CV a seleccio@comtal.org

Fins el 19/04/2024


SALARI: 24.677 € bruts/any (14 pagues). Conveni d’Acció Social.

Cerquem Tècnic/a de Captació de Fons i Subvencions

Perfil general :

 • Assumpció de la missió de l’entitat
 • Capacitat de treball i presa de decisions
 • Polivalència
 • Iniciativa i capacitat crítica
 • Saber treballar en equip i amb el conjunt de la Fundació

Perfil específic:

 • Formació universitària (Grau o equivalent) en quelcom relacionat amb la captació de fons, màrqueting i subvencions públiques.
 • Imprescindible experiència en funcions similars a les descrites, preferentment en ONL’s
 • Imprescindible domini del català i castellà. Excel·lent capacitat d’expressió oral i escrita en ambdós.
 • Es valorarà formació addicional en gestió empresarial i/o d’ONLs

Funcions:

 • Ser responsable de la captació de fons privats: empreses, socis, donants regulars…
 • Suport a les presentacions i justificacions de subvencions públiques.
 • Coordinar-se, dialogar i rendir comptes a la Direcció de l’entitat
 • Elaborar, coordinar, avaluar i executar el Pla estratègic de Captació de fons de l’entitat.
 • Controlar el pressupost assignat per a les diferents accions de captació.
 • Activar sinèrgies amb els òrgans de govern i amb els diferents equips per conèixer-ne els diferents projectes en profunditat.
 • Conceptualitzar i desenvolupar els materials de captació de l’entitat.
 • Exercir com a relacions públiques quan les circumstàncies ho requereixen
 • Donar suport a la resta de projectes/persones per ajudar-los a vetllar per la imatge i discurs de la Fundació
 • Coneixedor del Fundraising i ganes d’investigar per tal d’innovar i avançar en les àrees de captació de fons

 Habilitats/competències:

 Autonomia, responsabilitat i elevada capacitat d’organització personal. Iniciativa i creativitats innovadores.

 • Lideratge i bona comunicació
 • Motivació, disposició i flexibilitat per a treballar en equip i amb voluntariat
 • Orientació a resultats
 • Es precisa disponibilitat i flexibilitat horària
Skip to content