Tècnic/a d’administració per a programa de protecció internacional (Molins de Rei)

Fundació Bayt al-Thaqafa

Fins el 21/05/2023


SALARI: 20.000 € / 22.000 € bruts anuals. Segons conveni d’acció social.

La Fundació Bayt al-Thaqafa precisa de professionals que vulguin recolzar la missió de l’entitat: acollir, dignificar i defensar els drets de tota persona que arriba al nostre territori cercant noves oportunitats.

El/La professional contractat/da s’integrarà en el departament d’administració i finances i reportarà al coordinador d’administració de Protecció Internacional. S’encarregarà de l’execució i el control administratiu de la justificació econòmica del programa a les oficines de Molins de Rei. Alhora haurà de coordinar-se amb els diferents professionals i entitats implicades, i recolzar en la documentació necessària per al seguiment i justificació econòmica del projecte.

Treballar a la Fundació Bayt al-Thaqafa és una gran oportunitat per a conviure, aprendre i compartir amb la comunitat àrab-musulmana. Conèixer de primera mà la seva història, les seves creences, i la seva cultura és un gran valor afegits que permetrà sens dubte enriquir-se personalment.

Principals Responsabilitats i Funcions

 • Gestió documental física i virtual.
 • Recolzar la justificació de programes.
 •  Gestió de tresoreria.
 • Col·laboració directa amb l’equip d’educadors/es.
 • Reportar a la responsable d’administració i coordinadores de programa.
 • Introducció i gestió de dades al software de registre.
 • Tasques de suport administratiu per al bon funcionament del programa.

Aptituds, coneixements i competències requerides

 • Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i Finances.
 • Nivell avançat  d’Ofimàtica.
 • Experiència amb administració d’entitats no lucratives.
 • Experiència d’almenys 2 anys en lloc de treball similar.
 • Identificació i afinitat amb els valors de la Fundació Bayt al-Thaqafa.
 • Iniciativa i autonomia.
 • Organització i planificació.
 • Fiabilitat tècnica i personal.
 • Comunicació interpersonal.
 • Treball en equip.
 • Orientació a la qualitat.

Condicions laborals

 • Contractació: Indefinit.
 • Dedicació: Jornada 38.5 h/setmana.
 • Distribució horària: Horari de matins i tardes.
 • Incorporació: maig del 2023.
 • Lloc de treball: Molins de Rei.

Dades de contacte

Data límit de recepció de CV:  21 de maig del 2023

Enviar sol·licituds a iris.andre@bayt-al-thaqafa.org indicant a l’assumpte: “Administratiu/va per a programa de Protecció internacional”

 

Skip to content