Tècnic/a acompanyament i orientació a la inserció de persones migrades

ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD)

Enviar CV a rgarcia@abd-ong.org

Respondre el formulari

Fins el 19/02/2024


SALARI: 1.760€ bruts mensuals x 14 pagues.

Des de ABD busquem a un/a tècnic d’acompanyament i inserció per a persones migrades pertanyents als projectes ACOL i/o Mamalyona de l’entitat. La jornada serà a convenir de dilluns a divendres, preferiblement de matí i el lloc de treball girarà entre les diferents seus dels projectes. Durada inicial d’un any, determinada per la durada del projecte.

PROGRAMA ACOL

 • Programa del SOC dirigit les persones migrades en situació administrativa irregular que compleixin els requisits per a obtenir una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d’arrelament social i puguin subscriure un contracte de treball —i contribuir d’aquesta manera a la seva inserció sociolaboral—.

PROJECTE MAMALYONA

 • Projecte de promoció de l’ocupabilitat, emprenedoria col·lectiva i d’apoderament dirigit a dones, (amb especial focus en dones mares en edats de criatures entre 0-3 anys) que es troben en risc d’exclusió social, dut a terme per ABD en col·laboració amb BAU  Centre Universitari de Disseny.

Requisits mínims

 • Formació reglada en l’àmbit de les ciències socials: Treball Social, Relacions Laborals, Integració social, Dinamització comunitària, Mediació, Educació social, Pedagogia i/o Psicopedagogia. O experiència probable en l’àmbit de l’orientació i inserció laboral amb col·lectius amb vulnerabilitats.

Es valorarà:

 • Formació complementària en gènere, migracions i metodologies d’acompanyament amb col·lectius vulnerables.
 • Experiència en la gestió de projectes.
 • Experiència en acompanyament i inserció sociolaboral de col·lectius vulnerabilitats.
 • Experiència en gestió de plans d’ocupació del SOC i de les principals eines de seguiment (programa Galileu)
 • Domini del model d’ocupabilitat per competències en els diferents àmbits d’aplicació.
 • Domini de les eines d’acompanyament individual.
 • Coneixements del funcionament del mercat laboral.
 • Coneixements i ús dels canals i vies per a l’accés al mercat laboral (eines i instruments per a la recerca de treball).
 • Coneixement de la xarxa de recursos de formació i de millora de l’ocupabilitat.
 • Comunicació, per a ajustar la forma i canal de recepció i transmissió de la informació en funció del/la interlocutor/a.
Skip to content