Tècnic/a d’acompanyament a centres pel pilot PENTABILITIES

Fundació Bofill

Fins el 09/12/2022


SALARI: Segons escala salarial de l'entitat.

El programa PENTABILITIES és una metodologia innovadora de millora de les habilitats socioemocionals de l’alumnat, que s’està implementant i avaluant aquest curs 2022/23 a diversos centres d’educació secundària de Catalunya, la majoria d’aquests amb alumnat en situació de vulnerabilitat.

Aquesta iniciativa s’emmarca en la proposta de SUPORT EDUCATIU, Acompanyament per Accelerar Oportunitats, un projecte innovador de la Fundació Bofill que vol fer possible que tots els infants i adolescents puguin estar el millor equipats possible per tenir trajectòries educatives d‘èxit, siguin quines siguin les seves condicions de partida, i sobre la qual s’està desenvolupant una avaluació d’impacte.

El/la tècnic/a d’acompanyament que cerquem acompanyarà durant tot el curs als centres educatius en els quals s’implementa actualment el pilot de PENTABILITIES: realitzarà el seguiment de les accions del projecte; assessorarà, coordinarà i alinearà a tots els agents implicats (alumnat diana, docents de secundària participants, famílies de l’alumnat del grup classe beneficiari, etc.); es comunicarà amb l’equip directiu dels centres i amb les famílies de l’alumnat; facilitarà la recollida de dades i les accions d’avaluació, etc.

Funcions:

Coordinació i suport en la implementació de PENTABILITIES als centres educatius de secundària participants

 • Capacitar als docents de secundària participants al programa PENTABILITIES en la seva metodologia i continguts, amb el suport del tècnic d’aprenentatge, coneixement i I+D:
 • Transferència inicial del model i de les eines d’implementació i seguiment mitjançant una capacitació presencial i vivencial.
 • Coordinar la capacitació continuada (trimestral) dels docents participants, al llarg de la intervenció, juntament amb el tècnic d’I+D del programa.
 • Alinear, assessorar i acompanyar als equips docents en l’arrencada i també al llarg del desenvolupament del projecte, a través d’espais de seguiment, feedback i orientació per ajustar la metodologia i les dinàmiques de PENTABILITIES a les necessitats dels docents i de l’alumnat en el marc de l’aula.  
 • Fer seguiment i suport pedagògic de la implementació i ús de PENTABILITIES a l’aula per part dels centres educatius de secundària que participen al pilotatge, a través de la coordinació amb el referent designat per part de l’escola i amb els docents participants.
 • Ideació i implementació d’estratègies per millorar el suport a centres i professorat.
 • Coordinació amb la resta de l’equip de tècnics d’acompanyament de centres, per a l’aprenentatge entre iguals.
 • Recollida de contractes i permisos dels centres, inclosos els vinculats a les famílies dels beneficiaris i del grup control d’alumnat.
 • Organitzar i desenvolupar la capacitació i els espais de trobada de tots els agents del programa a través de formacions i jornades (docents implicats, famílies, altre professorat dels centres, etc.), donant suport al tècnic d’I+D del pilot.
 • Coordinar, assessorar i acompanyar a l’equip docent dels centres educatius corresponents.

Coordinació i suport a la implementació de l’avaluació  

 • Assegurar la distribució i aixecament dels pre-test i post-test dels centres educatius de secundària on sigui referent, per a facilitar l’avaluació d’impacte.
 • Garantir la recollida d’informació dels diferents actors per a l’avaluació (alumnat, docents, famílies, etc.) als centres educatius.
 • Coordinar-se amb l’equip d’avaluació per a la gestió d’incidències i ajustaments del model a la realitat dels centres.

Suport en la gestió d’esdeveniments

 • Donar suport en l’organització i logística dels actes i jornades del programa.
 • Assegurar l’assistència i compromís amb els actes i campanyes dels agents implicats en el projecte: difusió específica dels esdeveniments, invitacions personalitzades, coordinació d’agendes, facilitació d’informació i resolució de dubtes, etc.

Perfil i competències:

 • Grau/Llicenciatura i Màster en Educació Secundària.
 • Es valorarà especialment tenir i demostrar experiència com a docent de secundària a l’aula, així com formació específica en metodologies o programes d’educació emocional per potenciar les habilitats socioemocionals de l’alumnat. 
 • Capacitat de planificació, gestió i implementació de projectes.
 • Experiència en la implementació de projectes educatius innovadors, vinculats als centres educatius (i especialment en centres d’elevada complexitat) i/o al Tercer Sector.
 • Experiència en metodologies vinculades a l’aprenentatge actiu.
 • Comprensió del món educatiu de Catalunya, amb coneixements, experiència i motivació per a combatre el fracàs escolar a través de la millora de les habilitats socioemocionals de l’alumnat.
 • Alt nivell d’iniciativa i autonomia.
 • Habilitats d’empatia, comunicatives i relacionals, amb capacitat per a involucrar a una comunitat de docents compromesos amb la transformació educativa i les metodologies actives d’aprenentatge.
 • Excel·lents capacitats en comunicació escrita, oral i també a l’hora de presentar públicament en català com en castellà.
 • La posició requereix disponibilitat per a desplaçar-se per part del territori de Catalunya, pel que es valorarà disposar de vehicle propi.
 • Certificat negatiu d’antecedents penals i de delictes sexuals.

Oferim:

 • Ser membre de l’equip d’una institució capdavantera en la recerca, el debat i la innovació educativa, implicant-se en la mobilització reflexiva, la incidència pública, les xarxes de professionals i la utilitat del coneixement.
 • Incorporació immediata i contractació fins finalització del projecte (juliol de 2023).
 • Jornada completa de dilluns a divendres.
 • Retribució competitiva.
 • Incorporació a un equip de nova creació, dinàmic i altament motivat.

Candidatures:

 • Si us plau, envia’ns el teu CV actualitzat a l’adreça electrònica: equip@suporteducatiu.org  amb la referència “oferta laboral Pentabilities” al cos del missatge. 
 • Si vols, pots aportar una carta de presentació però és opcional.
 • Et garantim la confidencialitat del procés de selecció.
 • No s’admetran sol·licituds per altres vies, ni es respondrà a cap petició d’informació per via telefonica ni per correu electrònic.

 

Skip to content