Tècnic/a d’acollida i suport a la inserció laboral

PROBENS

Enviar CV a jordi@probens.org

Fins el 31/12/2022


SALARI: 1.550 bruts aprox. (sou segons conveni i titulació aportada) en 12 pagues.

A PROBENS, entitat del Tercer Sector, volem incorporar un/a tècnic/a d’acollida i suport a la inserció laboral  per al nostre Servei Orientació Laboral. Cerquem una persona amb una clara motivació per l’acció social des d’una perspectiva igualitària i amb voluntat de transformació i millora de les realitats de les persones que atenem. Valorem una persona amb inquietuds, orientada a la revisió constant de la pròpia feina, amb iniciativa per cercar noves formes i metodologies en la intervenció amb les persones i capacitat per donar respostes  integrals ajustades a les diferents casuístiques. Des de la nostra perspectiva de treball considerem el tècnic com un agent facilitador i encarregat de potenciar l’autonomia i l’apoderament personal en el procés d’orientació laboral, on és la persona mateixa qui participa activament en la identificació i el desenvolupament de les seves capacitats.

Descripció General del lloc de treball  

 • La Tècnica d’Acollida i Suport a la Inserció Laboral incorporat/da serà el/la professional encarregat/da d’acollir els/les usuaris potencials dels servei d’orientació i inserció laboral de Probens amb una demanda de feina que són derivats/des de les oficines de treball, serveis socials i/o altres entitats i de la borsa pròpia de demandants d’ocupació.
 • La Tècnica d’Acollida i Suport a la Inserció treballarà formant equip amb els/les Orientadores Laborals del Servei a les quals donarà suport en les seves intervencions amb el/les beneficiaris/ies dels programes, principalment en les actuacions formatives i en determinades intervencions individuals.
 • La Tècnica d’Acollida i Suport a la Inserció realitzarà tasques d’informació, primera acollida, contacte amb les usuàries del servei, difusió dels projectes i suport en la gestió documental dels expedients dels/les usuaris/ies atesos/es
 • La Tècnica d’Acollida i Suport a la Inserció treballarà en el programa d’orientació i inserció laboral, Orienta del SOC i en el programa Next Diversitat.
 • La Tècnica d’Acollida i Suport a la Inserció desenvoluparà la seva activitat a Probens Barcelona sent supervisades les seves funcions pel coordinador del Servei d’Orientació Laboral

Funcions del llocs de treball 

 • Atenció a les persones usuaries del servei tot realitzant la seva acollida inicial i posteriorment DONANT SUPORT a les Orientadores en les intervencions realitzades per a avaluar la situació sociolaboral de la persona i també en les intervencions de millora competencial i d’orientació laboral necessàries acompanyament a les persones en situació de recerca de feina, en determinades situacions i intervencions pròpies dels seus itineraris de millora competencial i de recerca de feina.
 • Gestió de la informació derivada de l’atenció a les persones del servei, tractament informàtic de la mateixa en els aplicatius de gestió habilitats per l’administració (GALILEU) i de l’entitat, així com dels indicadors d’execució i assoliment.
 • Recerca i actualització dels recursos laborals, d’ocupació i formació del territori amb una revisió constant dels mateixos pel seu us posterior en els accions d’acompanyament a les persones.
 • Suport en la gestió documental i en els expedients de les persones ateses en el Servei d’Orientacio Laboral.
 • Coordinació amb l’equip d’orientadors/res i prospectora del servei i amb el coordinador del mateix tot facilitant i promovent el treball conjunt i la bona comunicació.

Competències necessàries

De caràcter tècnic

 • Coneixements del model d’ocupabilitat basat en la millora competencial i en el disseny, i implementació d’itineraris personals de millora competencial.
 • Coneixements i/o experiència en Orientació  i Inserció Laboral i/o en Prospecció Laboral.
 • Coneixement del mercat laboral.
 • Coneixement dels canals de recerca de feina i les vies per accedir al mercat laboral.
 • Coneixement de metodologies d’intervenció amb col·lectius amb dificultats d’inserció socio-laboral i d’especial vulnerabilitat, especialment persones aturades de llarga durada.
 • Coneixements i experiència en la gestió d’aplicatius del SOC (Galileu).
 • Domini dels programes Word, Excel, Access i programes de presentació tipus powerpoint, prezi…

De caràcter bàsic

 • Domini de les competències digitals bàsiques que permetin fer una recerca d’informació i una gestió eficaç d’aquesta informació.
 • Domini del català i del castellà a nivell parlat i escrit.

De caràcter transversal i necessàries per l’atenció directa:

 • Comunicació: poder ajustar la forma i canal de recepció i transmissió de la informació en funció de l’interlocutor/a.
 • Relació: per tal de generar un clima distès i acollidor, basat en el respecte i la participació activa de la persona.
 • Gestió emocional: per tal de fer sostenible l’atenció a les persones des d’un posicionament empàtic.

De caràcter transversal i en  referència a la gestió, l’entitat i l’equip:

 • Adaptabilitat i flexibilitat: ajustar-se als canvis segons les necessitats del lloc de feina amb bona actitud i amb disposició per aprendre coses noves.
 • Treball en equip i cooperació: Habilitats comunicatives i de relació, tant a l’entitat com respecte als recursos del territori concret.
 • Autonomia i capacitat d’organitzar la pròpia feina: planificació de les tasques establint prioritats per aconseguir els objectius a assolir.

Formació

 • Cicle Formatiu de Grau Superior en Integració Social Es valorarà estar cursant un Grau en l’àmbit de les ciències socials (Psicologia, Pedagogia, Sociologia, Treball Social…) o bé haver-ho obtingut en el curs acadèmic 2020-2021.
 • Formació especialitzada en Integració Social, Orientació Laboral, Intervenció social amb persones en situació potencial de vulnerabilitat.

Experiència:

 • Molt valorable l’experiència en programes d’orientació i inserció laboral principalment en una entitat social o bé en l’àmbit dels serveis socials o dispositius d’inserció laboral d’una administració o organisme públic
 • Molt valorable l’experiència en projectes d’acompanyament a la inserció laboral d’adults en situació d’atur especialment en els programes d’Orientació Laboral del SOC.
 • Es valora l’experiència en llocs de treballs on s’han utilitzat eines d’intervenció metodològica per a la millora competencial
 • Molt Valorable aportar experiència en tasques de prospecció i intermediació laboral.

Condicions Laborals:

 • Contracte indefinit a jornada complerta i de 38,5 hores/setmanals.
 • Horari: jornada complerta (mati i tarda) de dilluns a divendres i 2 tardes lliures (divendres i una altra tarda a convenir).
 • Sou segons titulació aportada i d’acord al Conveni Català d’Acció Social.

Persones interessades enviar el cvitae a l’adreça de correu electrònic: jordi@probens.org (Enviar fins el 31/12/22 i posar en l’assumpte la referencia TÈCNIC/A D’ACOLLIDA I SUPORT A LA ORIENTACIÓ LABORAL).

La contractació/incorporació del/la tècnic/a d’acollida i suport a l’orientació laboral serà a partir del dia 9 de gener de 2023 i estarà lligada  a l’execució del programa Next Diversitat.

El programa Next Diversitat té una data prevista de finalització del 30/09/2023.

Skip to content