Tècnic/a comunitària – Santa Coloma Gramenet

FUNDACIÓ MARIA RAVENTÓS

Respondre el formulari

Fins el 01/12/2023


SALARI: Segons Conveni Acció Social

Funcions: 

 • Elaboració de la programació anual, execució de la programació, seguiment i avaluació. 
 • Dinamització dels espais grupals de reflexió i construcció col·lectiva. 
 • Atenció individualitzada a les dones, assessorament i la gestió de temes quotidians. 
 • Participació en la construcció, desplegament i avaluació de l’acció comunitària de la Fundació. 
 • Programació i realització d’acollides i acompanyaments a tràmits. 
 • Participació en esdeveniments comunitaris.  
 • Promoció de la participació de les dones. 
 • Tasques de gestió administrativa pròpies del projecte. 
 • Reunions d’equip internes i participació en espais professionals del territori. 

 Requisits: 

 • Titulació Universitària en Educació Social o  altres disciplines de l’àmbit social. 
 • Coneixements o formació específica en perspectiva de gènere, multiculturalitat, pobresa o acció comunitària. 
 • Experiència mínima de 2 anys en lloc de treballs similars. 
 • Capacitat de treball en equip, iniciativa i generació de coneixement, visió global de la intervenció, polivalència i visió crítica. 

 Es valorarà:  

 •   Formació complementària en qüestions relacionades amb l’acció social i comunitària.       
 •   Capacitat de lideratge. 
 •   Habilitats socials i comunicatives. 
 •   Creativitat i capacitat d’innovació. 
 •   Capacitat de planificació, organització i processos. 
 •    Compromís, responsabilitat i capacitat resolutiva. 

En compliment de l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d’Antecedents Penals vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació. 

Tipus de contracte: 

 • Contracte indefinit.
 • Jornada de dilluns a divendres, en torn de matí i tarda. Alguns dissabtes ocasionals. 
 • Salari segons Conveni d’Acció Social 
 • Lloc de treball: Santa Coloma de Gramenet. 
Skip to content