Tècnic/a Captació de Fons i Disseny de Projectes

Prohabitatge

Enviar CV a cv@prohabitatge.org

Fins el 08/11/2022


SALARI: Categoria Llicenciat Conveni d’Acció Social a Catalunya.

Prohabitatge és una entitat sense afany de lucre i independent, fundada l’any 1999, que persegueix prevenir i erradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya des d’una perspectiva de gènere i de drets humans.

Seleccionem un/a Tècnic/a de Captació de Fons i Disseny de Projectes, que reportarà directament a Gerència de l’entitat.

S’encarregarà d‘impulsar la detecció de fons de finançament, planificar, dinamitzar i executar les accions tècniques , administratives i econòmiques pe assolir el objectius estratègies de l’entitat, verificant la qualitat de les propostes i assegurant les eines i el procediments per facilitar la implantació i el control de la qualitat i de l’impacte de la intervenció, reportant als finançadors puntualment.

En aquest sentit haurà de supervisar i avaluar el compliment dels objectius fixats.

QUINES TASQUES FARÀ?

 • Cerca de convocatòries de subvencions publiques( local, autonòmiques i europeu as) i privades.
 • Elaboració d’informes de seguiment de recerca de fons.
 • Formulació i presentació de subvencions i licitacions i propostes, sota metodologies de Marc lògic, teoria del canvi, l’arbre de problemes. Elaboració de indicadors i avaluacions post-facto.
 • Seguiment del clcle de presentació de subvencions i aprovació/ reformulació i denegació.
 • Gestió i resolució d’incidències i requeriments administratius.
 • Supervisió i validació de presentació de documentació administrativa de les subvencions i licitacions.
 • Acompanyament i dinamització a l’equip tècnic a la formulació de projectes del seu àmbit. i elaboració de memòries.
 • Edició de materials tècnics.
 • Definició d’indicadors, elaboració de eines instruments i seguiment de projectes.
 • Seguiment dels indicadors de perfils socio-educatiu de l’entitat i per projectes i elaboració d’informes tècniques.
 • Dinamització amb la consultora externa i suport a la implementació del procés qualitat d’EFQM.

REQUERIMENTS DE LLOC DE FEINA:

 • Formació reglada en ciències socials: Dret, Ciències del treball, Sociologia, Antropologia, Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia o Ciències polítiques i de l’administració.
 • Experiència mínima de 3 anys en lloc de feina similar.

ES VALORARÀ:

 • Formació complementària: Elaboració d’indicadors socials – Estudis de caràcter quantitatiu – Formació en metodologies d’acompanyament amb col·lectius vulnerables. – Formació en matèria de gènere.
 • Coneixements de polítiques Socials en matèria d’habitatge.
 • Coneixents específics s d’habitatge i gènere i intervenció comunitària.
 • Coneixent en l’elaboració d’indicadors de mesura i seguiment de projectes.
 • Formació específica en formulació de projectes socials.
 • Coneixements de planificació i avaluació de projectes socials.
 • Coneixement de fons de finançament locals, estatals i europeus.
 • Es valorarà alt nivell català, castellà i d’anglès.
 • Metodologies d’investigació quantitativa i gestió d’indicadors.

CONDICIONS DE TREBALL:

 • Jornada: Complerta. Dilluns a Dijous de 08 a 17:00 Dv de 08 a 14.30. Flexibilitat en puntes d’entrega de subvencions.
 • Lloc de Treball: Barcelona.
 • Salari: Categoria Llicenciat Conveni d’Acció Social a Catalunya.
 • Tipus de Contracte: Substitució per Excedència fins al maig de 2023 amb possibilitats de continuïtat.

COMPETÈNCIES:

 • Pensament analític/capacitat d’anàlisi i síntesi.
 • Adaptabilitat, flexibilitat i polivalència.
 • Organització del temps i de la pròpia feina, autonomia.
 • Gestió de l’estrès i la frustració.
 • Treball en equip. Iniciativa i proactivitat.
 • Negociació, comunicació i relació interpersonal.
 • Responsabilitat professional i disposició vers l’aprenentatge.

Vols formar part del nostre equip?

Envia’ns el teu CV’s a cv@prohabitatge.org amb la Referència: CPD  fins el 11-11-2022

Skip to content