Tècnic/a auxiliar laboral o Tallerista

Fundació Privada CHM Salut Mental

Respondre el formulari

Fins el 29/02/2024


SALARI: 18.013 € bruts anuals.

FUNCIONS PRINCIPALS:

 • Programació i dinamització de tallers i activitats grupals de potenciació d’hàbits laborals i capacitats personals i socials (elaboració de documentació i material didàctic).
 • Avaluació i gestió d’activitats (avaluació de les persones usuàries i de les activitats realitzades).

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:

 • TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinida.
 • DATA D’INCORPORACIÓ: febrer 2024
 • JORNADA ANUAL:  1.720 hores

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:

FORMACIÓ:

 • Imprescindible titulació en Integració Social i/o en Oficis
 • Es valorarà formació en l’àmbit de la inserció laboral i/o en salut mental.

EXPERIÈNCIA:

 • Experiència en la realització d’activitats formatives, tallers (jardineria, fusteria, activitats creatives) i en dinamització de grups.
 • Es valorarà experiència en salut mental o amb col·lectius amb especials dificultats.
 • Es valorarà experiència en projectes d’Aprenentatge i Servei.

LLENGÜES: castellà i català.

APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

 • Caldrà aportar la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals (RCDS) actualitzada.
 • Els currículums s’han de tramitar a través de la web www.grupchmsm.com a l’apartat qui som/ treballa amb nosaltres, amb indicació de la REF. 042/2023FCHMSM.
Skip to content