Tècnic/a administració i gestió del voluntariat

Justícia i Pau

Fins el 16/10/2023


SALARI: Entre 17.000 € i 18.000 € bruts (30 h setmanals i 14 pagues)

Justícia i Pau és una associació cristiana que actua a Catalunya des de l’any 1968 i que té com a finalitat la promoció i la defensa dels drets humans, la pau, la justícia social, la solidaritat i la defensa del medi ambient.
L’entitat necessita incorporar un/a tècnic/a d’administració i gestió del voluntariat a la seu de Barcelona i, per això, obre un procés de selecció de candidatures exclusivament mitjançant l’enviament de currículums al correu electrònic: direcciobcn@justiciaipau.org fins al 16 d’octubre de 2023. La seva tasca es realitzarà sota supervisió i acompanyament de la direcció.

Funcions:

 • Coordinació del voluntariat vinculat als projectes de l’entitat.
 • Seguiment i execució del projecte d’acompanyament penitenciari.
 • Suport tècnic i organitzatiu d’activitats formatives per al voluntariat.
 • Suport en la sol·licitud, seguiment i justificació de la part econòmica de subvencions.
 • Elaboració de pressupostos, seguiment i control pressupostari de projectes.
 • Gestió de tasques administratives i de secretaria: gestió de factures, rebuts i relació amb comptabilitat, relació amb proveïdors, gestió i actualització de bases de dades i de la base social; preparació de la documentació per a auditories econòmiques i elaboració de la memòria financera.
 • Participació activa i suport tècnic en les activitats i projectes, reunions de treball o xarxes en què col·labora l’entitat.
 • Participació en accions de sensibilització proposades per l’entitat (xerrades, trobades, etc.)

Requisits:

 • CFGM, CFGS o títol universitari en gestió i administració o ciències socials.
 • Experiència en coordinació, organització i gestió de projectes.
 • Experiència en la col·laboració en entitats socials o del tercer sector.
 • Experiència en la formulació, justificació i requeriments de projectes finançats per administracions públiques.
 • Identificació i compromís amb la missió i valors de Justícia i Pau.
 • Domini parlat i escrit del català i el castellà.
 • Coneixement d’eines informàtiques i paquet Office.

Habilitats i competències:

 • Habilitat en les relacions interpersonals.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Disponibilitat i flexibilitat horària.

Condicions laborals:

 • Lloc de treball a Barcelona: c/ Llúria 126, 3r 1a.
 • Incorporació: octubre/novembre 2023.
 • Contracte de 30 h setmanals (indefinit, amb període de prova)

Les persones interessades podeu enviar el currículum abans del 16 d’octubre del 2023 a direcciobcn@justiciaipau.org amb la referència “Tècnic/a d’administració”.

Skip to content