Tècnic/a administatiu/va de personal

Fundació Pere Tarrés

Respondre el formulari

Fins el 13/04/2023


SALARI: No especificat.

Ubicació Barcelona (Espanya) / Vacants 1

Resum

Des de la Fundació Pere Tarrés cerquem un/a administratiu/va de personal per al departament de Petita Infància per cobrir una suplència.

Tasques:

 • Gestió de personal des de la contractació, seguiment diari ( baixes, horaris, sou, gestió documentació, contractes, etc), modificacions contractuals, finalitzacions de contracte, liquidacions i tota la documentació relacionada (laboral i prevenció).
 • Gestionar i comunicar al departament de personal de les altes, modificacions i baixes de contractes.
 • Assessorar i donar resposta a les consultes de nòmines i altres dubtes laborals plantejats pel personal.
 • Controlar, reclamar i arxivar la documentació laboral (certificats negatius de delictes sexuals, entre d’altres).
 • Gestionar les peticions del personal (certificats varis, còpia de contractes i nòmines, TC’s, vacances, permisos, comunicats horari, peticions d’irpf, canvis en el model 145, prestació per risc d’embaràs, prestació de maternitat, permís de lactància, peticions d’excedència, reduccions de jornada, comunicacions de baixes voluntàries, no superacions de període de prova, etc..)
 • Controlar i gestionar mensualment els venciments de contracte.
 • Gestionar els pagaments mensuals concretats pels coordinadors pedagògics prèviament (plusos, pagaments hora, entre d’altres)
 • Detectar i resoldre errors de contractació i pagaments.

Què oferim?

 • Jornada completa 37.5 hores setmanals.
 • Centre de treball: Barcelona.
 • Tipus de contracte: cobertura baixa it.
 • Incorporació Inmediata.
 • Flexibilitat horària dins d’un marc normatiu amb possibilitat de dues tardes a la setmana lliures.

Requisits

 • Formació relacionada en Relacions laborals i/o CFGS Administració i finances o similar.
 • Experiència mínima de dos anys en administració de personal.
Skip to content