Suport tècnic d’igualtat i feminismes

Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

Fins el 11/04/2023


SALARI: 28.783,37 €.

OFERTA LABORAL: Suport tècnic d’igualtat i feminismes

La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya necessita contractar una persona per donar suport tècnic en l’àmbit de la igualtat i feminismes.

Funcions:

 • Suport en la implementació de les polítiques d’igualtat i feminismes tant en les entitats agrupades en el marc de la Taula, com dins de la mateixa Taula: igualtat de tracte i no discriminació; drets i promoció de les polítiques LGTBIQ+; acollida, vida digne i antiracisme; drets humans; feminismes; violències masclistes; cures, dret al temps i l’equitat en els treballs.
 • Suport en l’organització de sessions de formació en els àmbits d’igualtat de tracte i no discriminació: cerca de persones formadores; planificació i preparació de les sessions; convocatòria de les entitats; etc.
 • Planificar i realitzar una programació d’activitats arreu del territori de Catalunya, i generar espais de participació entre les entitats membres.
 • Fer difusió de les activitats que realitza la Oficina d’Igualtat de Tracte i Nodiscriminació (OITND) entre les entitats membres de la Taula.
 • Cerca i generació de coneixement intern i extern, en matèria de polítiques d’igualtat i feminismes.
 • Interlocutar entre el Departament d’Igualtat i Feminismes, i les entitats de la Taula, per la millora dels recursos que actualment gestionen les entitats socials i que es financen a través d’aquest Departament.
 • Contribuir al desenvolupament i implementació del Pla d’igualtat de l’entitat.

Perfil requerit:

 • Grau en Sociologia, Ciències Polítiques, o altres branques de les ciències socials.
 • Formació especialitzada en l’àmbit de les polítiques d’igualtat, feminismes i/o la no discriminació i igualtat de tracte.
 • Coneixement i experiència demostrable en el tercer sector social.
 • Coneixement i experiència laboral en almenys un dels àmbits vinculats a les polítiques d’igualtat i feminismes, i la no discriminació i igualtat de tracte: LQTBIQ+; gènere; immigració; no discriminació; antiracisme; etc.
 • Es valorarà el coneixement i experiència en més d’un àmbit.
 • Coneixement de la legislació en polítiques socials.
 • Capacitat i experiència en la redacció d’informes, l’organització de sessions formatives/participatives, i la dinamització de grups.
 • Coneixement en tècniques d’investigació social.

Es valorarà:

 • Capacitat de coordinació d’espais de treball.
 • Capacitat de generar consens.
 • Capacitat de treball en equip i flexibilitat organitzativa.
 • Capacitat d’iniciativa, d’organització i autonomia personal.
 • Idiomes: català (acreditar nivell C1 o C2), castellà i anglès (B1).
 • Ús de les TIC.

Condicions laborals:

 • Tipus de contracte: Indefinit.
 • Jornada: completa (38,5 hores/setmana). Flexibilitat horària.
 • Treball a distància: opcionals, dos dies a la setmana un cop passat el període d’integració a l’equip i a les responsabilitats.
 • Incorporació: principis de maig 2023.

Les persones interessades han de presentar la seva candidatura han de fer arribar un CV actualitzat i una carta de motivació signada a mà al correu electrònic: taula@tercersector.cat indicant en l’assumpte: PL01-2023_Nom_cognoms.

El termini de presentació de currículums finalitza el dia 11 d’abril de 2023.

Procés de selecció:

 • Es contactarà amb les candidatures preseleccionades fins el 18 d’abril per acordar entrevistes personals. Les candidates que no hagin rebut cap comunicació per part nostra abans d’aquesta data poden donar per desestimada la seva candidatura.

 

Skip to content