Suplències d’Educador/a Social o Integrador/a Social

Fundació Mercè Fontanilles

Enviar CV a pajbcn@sinergia.org

Fins el 12/07/2024


SALARI: Segons conveni d'acció social.

Estudis mínims

  • Cicle Formatiu Grau Superior – Tècnic/a Superior en Integració Social.

Experiencia mínima

  • Al menys 1 any.

Requisits

  • Certificat de delictes sexuals negatiu actualitzat.

Des de la Fundació Mercè Fontanilles estem cercant 1 integrador/a social amb disponibilitat per realizar substitucions en una jornada laboral de dilluns a divendres (torn matí i tarda) en un recurs residencial a la ciutat de Barcelona de joves extutelats de 18 a 21 anys.

Les funcions generals a realitzar són:

  • Atenció directa als joves residents en les diferents activitats de la seva vida quotidiana.
  • Desenvolupar les estratègies educatives per l’assoliment dels objectius del Pla de Treball Individual establert en cada cas.
  • Seguiment dels diferents àmbits del PTI establert en cada jove.
  • Col·laborar amb la programació i execució del programa d’activitats dintre del centre.
  • Observar la conducta de l’usuari i incidir sobre els seus hàbits, traspassant la informació a les reunions d’equip.
  • Estimular la motivació als joves a fi de que participin activament en el seu projecte educatiu, incidint a les escales de valors i creixement personal en coordinació amb l’equip educatiu.
Ves al contingut