Suplència Treballador/a Social Infància – Barcelona

INTRESS

Respondre el formulari

Fins el 29/02/2024


SALARI: 1.474,23 € bruts mensuals x 14 pagues.

Intress necessita incorporar un/a Treballador/a Social per cobrir una suplència, per fer recolzament en la gestió de l’equip d’infància a Barcelona centre. 

Què farás?

 • Atenció i resolució de casos en les urgències hospitalàries.
 • Consulta de la informació relativa als expedients de nens i adolescents.
 • Coordinacions amb els diferents equips de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA).
 • Coordinacions amb recursos de la xarxa comunitària per a l’elaboració de l’estudi sociofamiliar.
 • Entrevistes de diagnòstic i valoració dels progenitors, nens i altres membres familiars.
 • Valorar i detectar els indicadors de protecció, risc i desemparament en les famílies.
 • Elaborar informes psicosocials amb proposta de mesura de protecció.
 • Entrevistes de devolutiva tècnica amb els familiars per a informar de la mesura de protecció.
 • Visitar i valorar les condicions de l‘habitatge de les famílies.
 • Supervisar visites biològiques de nens i adolescents amb els seus progenitors.

Què oferim?

 • Incorporació: immediata, febrer 2024
 • Data fi: a determinar, depèn de la baixa a cobrir.
 • Tipus de contracte: Interinatge.
 • Jornada: 38,5h.
 • Horari: de dilluns a divendres (de 08:00h a 15:00h i una tarda de 15.30h a 19:00h)

Què esperem de tu?

Formació acadèmica necessària:

 • Titulació Universitària en Treball Social.

Experiència professional necessària:

 • Experiència en atenció directa a famílies.
 • Experiència en infància en risc.

Coneixements necessaris:

 • Bona capacitat de redacció.
 • Nivell C de català o equivalent.
 • Característiques i tipologia de maltractament infantil.

Altres aspectes a valorar:

 • Iniciativa i flexibilitat.
 • Capacitat resolutiva en situacions d’urgència.
 • Actitud empàtica i respectuosa.
 • Capacitat de resolució de conflictes.
 • Capacitat de treballar sota pressió i en situacions d’urgència.

Intress es compromet a través de la seva Política de Gestió de Persones i compromisos adoptats al III Pla d’Igualtat d’Intress, al seu Eix 2, a gestionar els processos de selecció externa i promoció interna amb el compromís d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes , tant des d’Intress com des de les entitats col·laboradores, que asseguraran la igualtat i dotaran de perspectiva de gènere els seus processos selectius.

Skip to content