Suplència Treballador/a Social Centre d’Acollida Infància

Intress

Respondre el formulari

Fins el 15/04/2024


SALARI: 1.762,70€ bruts mensuals + 289,06€ plus de validació = 2.051,76€ bruts mensuals x 14 pagues.

Ubicació Barcelona (Espanya) / Vacants 1

Resum

Intress necessita incorporar un/a Treballador/a Social per cobrir una suplència, seria per fer recolzament en la gestió de l’equip d’infància del servei Centre d’Acollida Infantil Els Llimoners, ubicat a Horta, Barcelona.

Què farás?

 • Participar en l’elaboració del pla individualitzat d’atenció per a establir i marcar objectius orientats a la millora de l’usuari/a.
 • Desenvolupar el programa d’activitats en els aspectes socials i comunitaris amb els usuaris i les seves famílies per a la consecució d’un objectiu comú.
 • Donar suport a l’estructura del centre en el tractament dels usuaris amb la finalitat de millorar la seva integració i aconseguir complir amb els propòsits establerts.
 • Participar en el disseny, actualització i seguiment del procés d’atenció del centre i de l’entitat, sent membre actiu per a ajudar a construir un equip amb una base d’acord comú, així com uns objectius i criteris unificats d’actuació, mitjançant reunions d’equip i o supervisions i o treball coordinat.
 • Participar en la realització d’informes d’avaluació, valoració i seguiment de la persona atesa per a tenir informació de l’estat dels usuaris-as de cara al compliment dels objectius.
 • Realitzar la coordinació amb els SSG, la Xarxa de Centres i els recursos específics perquè el procés sigui el més eficient possible.

Què oferim?

 • Incorporació: immediata, abril.
 • Data fi: a determinar, depèn de la baixa a cobrir.
 • Tipus de contracte: Interinatge.
 • Jornada: 38,5h.
 • Horari: de dilluns a divendres de 8:00h – 15:00h i una tarda fins les 18:30h.

Requisits

Formació acadèmica necessària:

 • Titulació Universitària en Treball Social.

Experiència professional necessària:

 • Experiència en atenció directa a famílies.
 • Experiència en infància en risc.

Coneixements necessaris:

 • Bona capacitat de redacció.
 • Nivell C de català o equivalent.
 • Característiques i tipologia de maltractament infantil.

Altres aspectes a valorar:

 • Iniciativa i flexibilitat.
 • Capacitat resolutiva en situacions d’urgència.
 • Actitud empàtica i respectuosa.
 • Capacitat de resolució de conflictes.
 • Capacitat de treballar sota pressió i en situacions d’urgència.

Intress es compromet a través de la seva Política de Gestió de Persones i compromisos adoptats al III Pla d’Igualtat d’Intress, al seu Eix 2, a gestionar els processos de selecció externa i promoció interna amb el compromís d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes , tant des d’Intress com des de les entitats col·laboradores, que asseguraran la igualtat i dotaran de perspectiva de gènere els seus processos selectius.

Skip to content