Suplència estiu Educador/a Social (Violència dones) al Baix Llobregat

Intress

Respondre el formulari

Fins el 26/06/2024


SALARI: En funció de les hores que es facin, corresponent a la categoría professional de graduat. En cas de fer 25h: 1.222,36€ bruts mensuals. De 24.000€ - 27.000€ bruts anuals.

Ubicació Barcelona (Espanya) / Vacants 2

Resum

Intress necessita incorporar 2 professionals com a Educador/a Social per cobrir les suplències de l’estiu al servei SAR (Servei d’Acolliment i Recuperació per a dones) ubicat al Baix de Llobregat, Barcelona.

És un recurs residencial d’acolliment que atén a dones, i a les seves filles i fills que han estat víctimes de violència masclista.

Què farás?

 • Participar, al costat de la resta de l’equip, en el desenvolupament del pla de treball.
 • Dissenyar i programar la intervenció educativa dels casos assignats.
 • Implementar activitats educatives i de suport social.
 • Acompanyar, coordinar i fer costat a les usuàries en el desenvolupament de la seva vida diària.
 • Intervenir i facilitar la integració diària des d’una perspectiva de desconstrucció de l’estigma, enfocament de drets humans i mediació intercultural.
 • Potenciar les fortaleses i recursos de les usuàries i els seus fills i filles quan correspongui.
 • Elaborar informes.
 • Valoració individual de les necessitats de suport i atenció professional en l’àmbit socioeducatiu de les dones, nenes i nens atesos.
 • Acompanyament en el procés de recuperació de la violència viscuda.

Què oferim?

 • Data d’incorporació: mitjans de juny 2024.
 • Data fi: mitjans de setembre 2024.
 • Jornada: 20-25h/setmana.
 • Horari: torn de nit i caps de setmana.
 • Formaràs part d’una entitat involucrada en la integració de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

Requisits
Què esperem de tu?

Formació mínima necessària:

 • Formació Universitaria o habilitació en Educació Social.
 • Formació específica sobre violència de gènere.

Experiència professional mínima:

 • Experiència prèvia realitzant labors d’intervenció i atenció a dones, nenes i nens víctimes de violència de gènere.

Altres coneixements valorats:

 • Dinàmiques i organització de grups.
 • Metodologia en intervenció socioeducativa i psicosocial.
 • Recursos socials per a dones i infància víctimes de violència de gènere.
 • Interseccionalitat.

Altres requisits:

 • Residència al Baix Llobregat o bé a prop de la zona. El lloc de treball és confidencial.
 • Necessari disposar del certificat negatiu de delictes penals de naturalessa sexual.

Intress es compromet a través de la seva Política de Gestió de Persones i compromisos adoptats en l’III Pla d’Igualtat de Intress, en el seu Eix 2, a gestionar els processos de selecció externa i promoció interna amb el compromís d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, tant des de Intress com des de les entitats col·laboradores, que asseguraran la igualtat i dotaran de perspectiva de gènere als seus processos selectius.

Ves al contingut