Suplència Educador/a social Centre d’Acollida i urgències infantil

Intress

Respondre el formulari

Fins el 01/05/2024


SALARI: 1.762,70€ bruts mensuals x 38h setmanals. De 24.000€ a 27000€ bruts anuals.

Ubicació Barcelona (Espanya) / Vacants 1

Resum

Intress cerca un/a Educador/a Social per cobrir una suplència llarga, que ens ha sorgit en torn de cap de setmana, seria per formar part del Centre d’Acollida i urgències infantil, ubicat a Barcelona centre.

Què farás?

 • Analitzar la situació personal, familiar i social del nen-a, adolescent o jove amb la finalitat d’elaborar el projecte d’intervenció educatiu individual.
 • Realitzar acompanyament en el mitjà i suport per a realitzar gestions, suport comunitari i/o entrenament amb la finalitat de desenvolupar habilitats socials i millorar la relació familiar.
 • Revisar el Projecte Educatiu Individualitzat dels menors i/o famílies per a registrar el seu correcte desenvolupament.
 • Intervenir des d’un vincle significatiu amb els nens, nenes, adolescents o joves i contribuir d’aquesta manera al creixement harmoniós, estable i reparador.
 • Participar en les assemblees per a recollir propostes sobre el funcionament del Centre i les necessitats dels nens, nenes i joves i poder oferir respostes i diàleg.
 • Acompanyar a les famílies en el desenvolupament de les activitats de la vida diària que facilitin el desenvolupament dels nens i nenes, atenent aspectes com les pautes d’alimentació, d’higiene, de descans i d’estimulació i joc.
 • Realitzar les sessions informatives sobre l’Acolliment Familiar a aquelles persones que el sol·licitin.

Què oferim?

 • Data d’incorporació: immediata.
 • Data fi: segons el que duri la suplència a cobrir.
 • Tipus de contracte: interinatge.
 • Horari: torn de cap de setmana.

Divendres: 10.30h-13h reunió d’equip.
Dissabte: 08.30h-20.30h.
Diumenge: 08.30h-21.30h.
Alguns dies entre setmana per completar les 38h.

 • Possibilitat de formar part de l’equip quan es quedi una vacant lliure.
 • Formar part d’una gran entitat, on creiem en la integració de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat social.

Requisits
Què esperem de tu?

Formació acadèmica necessària:

 • Formació Universitaria, habilitació en Educació Social o estar estudiant últim curs del Grau.
 • Cicle superior en Integració social, però en aquest cas, el contracte serà amb la categoria professional de personal qualificat (1594,22€ b/mensual).
 • Altre formació social.

Experiència professional necessària:

 • Experiència realizant tasques d’intervenció i atenció en colectius i families amb dificultats d’integració socio-comunitària.
 • Experiència en recursos socials pels sectors de població atesa.

Coneixements necessaris:

 • Models d’intervenció en infancia i familia, acolliment i adopció.

Altres aspectes a valorar:

 • Formació en diversitat funcional (TEA, psicopatologies, discapacitat intel·lectual)
 • Treball amb famílies.
 • Dinàmiques i organització de grups.
 • Gestió de conflictes.
 • Intervenció comunitària.
 • Metodologia en intervenció socioeducativa i psicosocial.
 • Internet, xarxes socials i mitjans audiovisuals.

Necessari el certificat negatiu de delictes penals de naturalessa sexual.

 • Valorem molt la bona actitut, les ganes de treballar i de seguir aprenent!
 • Ens agraden les persones que els hi agrada treballar en equip.
 • Volem una persona que vulgui crèixer amb nosaltres.

Pot ser una bona oportunitat de feina!

Intress es compromet a través de la seva Política de Gestió de Persones i compromisos adoptats en l’III Pla d’Igualtat de Intress, en el seu Eix 2, a gestionar els processos de selecció externa i promoció interna amb el
compromís d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, tant des de Intress com des de les entitats col·laboradores, que asseguraran la igualtat i dotaran de perspectiva de gènere als seus processos selectius.

Skip to content